Práce se zprávami

Nastavení zobrazování zpráv v seznamu, chování při odpovídání či přeposílání apod. provedete v sekci Volby, nacházející se panelu přepínání modulů > Možnosti > Zprávy. K dispozici jsou stejné volby, jako u klasického webmailu, jejich popis naleznete v příspěvku  Nastavení odesílání zpráv webmailu.

Čtení zpráv
 • Po přihlášení do schránky je zobrazen seznam zpráv. Vybranou zprávu otevřete kliknutím na příslušnou zprávu.

nastroje_zpravy

 • Na panelu nástrojů jsou k dispozici tlačítka pro základní operace se zprávou. Takto lze jednoduše na email odpovědět nebo jej přeposlat, přesunout do jiné složky, vytisknout či smazat.
 • Kliknutím na emailovou adresu přidáte kontakt do adresáře.
 • Okna čtení zprávy lze zavřít kliknutím na tlačítko Zavřít.

Vytvoření zprávy
 • V levém horním rohu pod panelem přepínání modulů klikněte na tlačítko Nová zpráva.
tlacitko nova zprava
 • V hlavní oblasti v pravé části se zobrazí okno pro psaní nové zprávy

psani zpravy

 • Do pole Komu doplňte emailovou adresu příjemce. Pokud máte v adresáři uložené adresy, stačí začít psát a návrhy z adresáře budou zobrazeny při psaní. Pro přidání příjemce do Kopie nebo Skryté kopie zobrazte příslušná pole kliknutím na odkaz přidat Kopie/Skrytá kopie.
 • Do pole Předmět zadejte text, který stručně charakterizuje obsah Vaší zprávy
 • Upřesněte parametry zprávy (Důležité, Potvrzení o přečtení - tlačítka se zobrazují v závislosti na nastavení), napište text zprávy. Nastavení kontroly překlepů je popsáno v příspěvku Nastavení kontroly pravopisu
 • Rozepsanou zprávu můžete vždy uložit do složky Koncepty kliknutím na tlačítko Uložit.
 • Zprávu odešlete kliknutím na tlačítko Odeslat nacházející se v levém horním rohu.
 • Pokud není adresa příjemce uložena v adresáři, zobrazí se dialog pro jeho uložení.

ulozeni kontaktu po odeslani

Formátování textu

 • Pokud v nastavení webmailu zaškrtnete v sekci Možnosti > Zprávy > Vytváření zprávy volbu Formátovaný text jako výchozí při vytváření zprávy, bude při psaní každé zprávy zobrazen panel formátovaného textu. U textu můžete nastavit font, velikost, řez (tučný, kurzíva...), barvu, barvu pozadí, nastavit zarovnání, vytvářet seznamy nebo vložit odkaz na webovou stránku.
 • Obrázek vložíte do těla emailu velmi jednoduše přetažením myší ze složky, ve které se obrázek nachází (také je možné vložit ze schránky zkopírovaný obrázek).

Přiložení souboru

 • Kliknutím na tlačítko přiložit dojde k zobrazení systémového okna pro výběr souboru. Přiložení nevyužívá Flash uploader, soubory je tedy třeba vkládat "po jednom". Po úspěšném nahrání se přiložený soubor zobrazí nad panelem formátování textu.