Práce se zprávami

Nastavení zobrazování zpráv v seznamu, chování při odpovídání či přeposílání apod. provedete v sekci Volby, nacházející se panelu přepínání modulů > Možnosti > Zprávy. K dispozici jsou stejné volby, jako u klasického webmailu, jejich popis naleznete v příspěvku  Nastavení odesílání zpráv webmailu.

Čtení zpráv
Po přihlášení do schránky je zobrazen seznam zpráv. Vybranou zprávu otevřete kliknutím na příslušnou zprávu.
nastroje_zpravy
Na panelu nástrojů jsou k dispozici tlačítka pro základní operace se zprávou. Takto lze jednoduše na email odpovědět nebo jej přeposlat, přesunout do jiné složky, vytisknout či smazat.
 
Kliknutím na emailovou adresu přidáte kontakt do adresáře.
 
Okna čtení zprávy lze zavřít kliknutím na tlačítko Zavřít.
 

Vytvoření zprávy
V levém horním rohu pod panelem přepínání modulů klikněte na tlačítko Nová zpráva.
tlacitko nova zprava
V hlavní oblasti v pravé části se zobrazí okno pro psaní nové zprávy
psani zpravy
Běžným způsobem zadejte příjemce a předmět běžným způsobem. Před odesláním je ještě možné upřesnit parametry zprávy (Důležité, Potvrzení o přečtení - tlačítka se zobrazují v závislosti na nastavení).
 
Rozepsanou zprávu můžete vždy uložit do složky Koncepty kliknutím na tlačítko Uložit.
 
Zprávu odešlete kliknutím na tlačítko Odeslat nacházející se v levém horním rohu.
 
Pokud není adresa příjemce uložena v adresáři, zobrazí se dialog pro jeho uložení.
ulozeni kontaktu po odeslani
 
 
Formátování textu
Pokud v nastavení webmailu zaškrtnete v sekci Možnosti > Zprávy > Vytváření zprávy volbu Formátovaný text jako výchozí při vytváření zprávy, bude při psaní každé zprávy zobrazen panel formátovaného textu.
 
Obrázek vložíte do těla emailu velmi jednoduše přetažením myší ze složky, ve které se obrázek nachází. Rovněž je možné vložit zkopírovaný obrázek ze schránky.
 
 
Přiložení souboru
Kliknutím na tlačítko přiložit dojde k zobrazení systémového okna pro výběr souboru. Přiložení nevyužívá Flash uploader, soubory je tedy třeba vkládat "po jednom".