Nevrací se automatická odpověď

V některých případech se nevrátí automatická odpověď, i když email odešlete na schránku s tímto nastavením.

Kdy se automatická odpověď nevrací:

 • Když email obsahuje parametr Return-Path: <> (prázdný odesílatel). Typicky se jedná o chybové hlášení o nedoručitelnosti zprávy apod. Takový email je doručen do schránky, na které je nastavená automatická odpověď, ale odpověď není vygenerována, protože by ji nebylo kam doručit.
   

 • Když email obsahuje parametr Precedence: bulk, junk nebo list. Většinou jde o hromadné emaily apod. V tomto případě zpráva vůbec není doručena do schránky a je vygenerováno chybové hlášení o nedoručitelnosti zprávy, které je vráceno zpět odesílateli.
   

 • Když email obsahuje parametr Delivered-To: Autoresponder (doručeno autoresponderovi). Typicky se jedná o případ, kdy je původní email odeslán ze schránky, na které je také nastavená automatická odpověď. Do cílové schránky je pak doručena původní zpráva a chybové hlášení o nedoručitelnosti automatické odpovědi.


  Příklad: Na schránkách puvodni@domena1.tld i cilova@domena2.tld jsou nastavené automatické odpovědi. Odešlete email ze schránky puvodni@domena1.tld na schránku cilova@domena2.tld. Tento email je doručen do schránky cilova@domena2.tld a je vygenerována automatická odpověď. Ta je odeslána zpět do schránky puvodni@domena.tld. Automatická odpověď obsahuje parametr Delivered-To: Autoresponder, aby se předešlo zacyklení zpráv, kdy by obě schránky cyklicky generovaly vzájemné automatické odpovědi.

  Vrácená automatická odpověď nemůže být v tomto případě do schránky puvodni@domena1.tld doručena (obsahuje parametr Delivered-To: Autoresponder). Do schránky cilova@domena2.tld se vrátí chybové hlášení o nedoručitelnosti automatické odpovědi s chybou AUTORESPOND: This message is looping...it has my Delivered-To header.

  Poznámka: K podobné situaci dojde i v případě, že pošlete testovací zprávu sami sobě. Do vaší schránky je také vráceno chybové hlášení o nedoručitelnosti automatické odpovědi.