Co v DNS znamená znak zavináče

V systému DNS záznamů zastupuje znak zavináče celé doménové jméno. Tzn., že je-li znak zavináče přítomen v návodu na nastavení DNS (např. takto @ A 81.2.194.222), pak tento zápis v přeneseném významu lze napsat i takto: domena.cz A 81.2.194.222. Jak si můžete všimnout, je v druhém zápisu znak zavináče nahrazen právě jménem domény. DNS systém Forpsi se znakem zavináče nepracuje, není tedy možné tento konkrétní znak do DNS nastavit. V administraci DNS je však již pevně nastaven jako doménové jméno, viz obrázek níže.
 

Jak je z obrázku patrné, je znak zavináče v systému již pevně zastoupen jménem domény. Není nutné ho do systému vepisovat. Záznam @ A 81.2.194.222 (respektive domena.cz A 81.2.194.222) tedy vložíte do systému takto: