Google nevyhledá mé vytvořené stránky

Pokud jste vytvořili novou webovou prezentaci, pak nějakou dobu vždy trvá, než se obsah Vašeho webu promítne i do výsledků vyhledávání na Google (tzv. SERP - Search Engine Result Page). Existují však určité metody, které dokáží indexaci webu zrychlit a také pomohou k dosažení lepší pozice pro vyhledávání klíčových slov, na které Vaše prezentace cílí. V tomto článku si ukážeme několik metod a zásad, které je dobré dodržovat, aby Vaše výsledky ve vyhledávání byly lepší a web se rychleji umístil na lepších pozicích.

HTTPS - nainstalujte si na web SSL certifikát pro šifrování komunikace

HTTPS je protokol, který šifruje komunikaci mezi naším serverem a počítačem uživatele, který se na Váš web dívá. Data, která si tyto dvě zařízení vyměňují se šifrují pomocí HTTPS certifikátu. Díky tomu je zajištěno, že pokud by taková data na této cestě kdokoliv odchytil, nebude schopen obsah dat číst. Google upřednostňuje ve vyhledávání weby, které SSL certifikát mají. Zároveň také ale penalizuje ty weby, které HTTPS spojení nepoužívají. Z tohoto důvodu je důležité, abyste na svém webu HTTPS protokol používali a měli SSL certifikát nainstalovaný.

K webům u naší společnosti poskytujeme SSL certifikáty zcela zdarma, pokud splňujete tyto podmínky. Samotná instalace certifikátu se poté provádí z prostředí administrace (Jak mohu aktivovat DV SSL certifikát zdarma?). 

Wildcard certifikát DV SSL italské certifikační autority Actalis S.p.a. je platný pro hlavní doménu a její subdomény.

I když dnešní prohlížeče provoz webů automaticky přepínají na HTTPS protokol, je dobré si na webu HTTPS vynutit pomocí přesměrování provozu z HTTP na HTTPS. Přesměrování opět můžete provést buď z administračního rozhraní, nebo pomocí konfiguračních souborů viz: Přesměrování na HTTPS.

Google Search Console

Aby Vám Google indexaci obsahu Vašeho webu ulehčil, zpřístupnil pro všechny majitele webů tzv. Google Search Console. Je to nástroj, který monitoruje stav Vašeho webu a poskytuje Vám cenné informace o tom, co můžete zlepšit, abyste byli lépe vidět. Zároveň Vás upozorňuje na nedostatky a chyby, které je nutné opravit. Aktivace Google Search konzole a přidání webu do tohoto nástroje provede takto: Přidání Google Search Console pomocí DNS záznamu u domény.

Jakmile budete mít web v Google Search Console aktivní, začne Vám tento nástroj postupem času kontrolovat obsah webu a bude Vás upozorňovat na důležité skutečnosti. Upozorní Vás na chyby 404, které se na webu zobrazují, zkontroluje rychlost webu a bude Vám pomocí grafů ukazovat, jaký obsah již indexoval a jaký nikoliv. Pokud obsah indexovat nebude, obvykle Vám sdělí důvod, proč tak neučinil.


XML sitemap

Sitemap je soubor ve formátu .xml, který zobrazuje seznam všech URL adres Vašeho webu. Tento soubor je velmi užitečný hlavně z toho důvodu, že díky němu ukážete vyhledávači obsah, který si přejete, aby indexoval. Soubor sitemap.xml můžete na WordPressu vytvořit pomocí samostatných pluginů, nebo pomocí SEO pluginu Yoast SEO či AIO SEO. Více o tomto souboru se můžete dozvědět v samostatném článku: Co je to Sitemap a jak ji vygenerovat?

Google Local Business - Firemní profil na Google

Používáte webovou prezentaci jako své firemní portfolio? Pokud ano, přidejte svou firmu do služby Google Local Business. Je to služba, kterou Google nabízí zcela zdarma a díky které svou firmu v daném regionu zviditelníte. Do Google Local Business přidáte nejen informace o sobě a své firmě, ale můžete zde přidat fotografie z provozu, telefonní číslo, otevírací dobu a své webové stránky. Díky tomu Vás může mnoho uživatelů najít pomocí klíčových slov i mezi firmami ve Vašem okolí a jednoduše tak přejdou přímo na Vaše webové stránky. Více informací o této službě můžete najít přímo v nápovědě, kterou Google pro tuto službu vytvořil: Registrace Firemního profilu.

Monitoring návštěvnosti

Jakmile už web začne generovat první uživatele, je velmi dobrou praxí monitorovat, co tito uživatelé na webu dělají a jak se na něm cítí. Zdarma můžete využít hned dvě služby, které jsou k tomu určené. Google Analytics a Microsoft Clarity. Tyto služby sledují provoz na Vašem webu a poskytují Vám cenné metriky o Vašich uživatelích.

Dozvíte se tak nejen počet uživatelů za den, ale také odkud jsou, jaká zařízení pro prohlížení Vašeho webu používají, kde Vás našli a mnohé další cenné informace. Díky Microsoft Clarity dále zjistíte i cenné údaje o tom, co konkrétně uživatelé na webu dělají, kam se dívají, na co klikají a podle těchto informací můžete dále upravit web tak, aby odpovídal jejim potřebám. Snadno tak např. zjistíte, že uživatelé odejdou ihned po otevření webu, že klikají na odkazy, které nejsou funkční, kam na webu zaměřují svůj pohled, nebo si můžete prohlédnout videa toho, co přesně každý uživatel na webu provádí za akce.

Integrace Google Analytics nebo Microsoft Clarity do WordPressu se nejlépe provádí pomocí SEO pluginu, který je pro tuto integraci plně připravený. Doporučit můžeme např. plugin AIO SEO.SEO - optimalizace webu pro vyhledávače


SEO je výraz, který se používá pro optimalizaci webu pro vyhledávače. Jde o soubor technik, které zvyšují pravděpodobnost, že Google Váš obsah zaindexuje a zároveň si díky těmto technikám můžete vylepšit pozici ve vyhledávání na určitá klíčová slova.

Obsah Vašeho webu

Obsah webu je nejdůležitější část Vaší webové prezentace. Google indexuje pouze takový obsah, který považuje za plnohodnotný a relevantní k zadanému klíčovému slovu. Pokud je tedy Váš web vytvořený jako jednostránkové portfolio tvořené hlavně obrázky, budete mít mnohem menší šance na indexaci než u webu, který bude plný textu. To bývá problém hlavně u webů, které se zaměřují na fotografie.

Proto je klíčové, aby Váš web obsahoval pokud možno co nejvíce kvalitně napsaného textu, v jehož obsahu budou zároveň hojně zastoupena klíčová slova, pod kterými chcete, aby Vás uživatelé našli. Pokud je Váš web tvořen spíše grafickým materiálem (obvykle weby fotografů), popřemýšlejte o tom, zda na webu nechcete mít např. i blog o tom, jak svou činnost provádíte. Díky tomu vytvoříte dostatek textového materiálu, který se mnohem snáze indexuje a budete ve vyhledávání více vidět.

Klíčová slova

Klíčová slova jsou specifická slova nebo fráze, které nejlépe popisují obsah webové stránky nebo dokumentu. Když zadáte klíčová slova do vyhledávače, pomáhají vám najít relevantní informace. Pokud jde o tvorbu obsahu na webu, správná volba klíčových slov může zvýšit viditelnost vaší stránky. Když lidé vyhledávají něco souvisejícího s vaším obsahem, mají větší šanci narazit na váš web.

Proto je volba klíčových slov velmi důležitá. Musí jasně popisovat obsah Vašeho webu nebo činnosti, kterou se zabýváte. Tyto slova nebo fráze musíte poté dostat do obsahu Vašeho webu, nadpisů a podnadpisů. Co se týče množství, je za minimum považována hodnota 0,5 % a jako optimální hodnota jsou 2 %. To znamená, že se ve Vašem textu musí klíčové slovo nebo fráze zobrazit podle délky textu nejlépe v tomto poměru. S četností klíčových slov v textu Vám pomůže jakýkoliv kvalitní SEO plugin, který počet těchto slov v obsahu textu hlídá za Vás.

S klíčovými slovy Vám také může pomoci i online a zdarma poskytovaný nástroj přímo od Google. Jmenuje se plánovač klíčových slov a je součástí služby Google Adsense. V tomto nástroji si můžete Vaše klíčová slova vyhledat a uvidíte, jak často je lidé hledají, nebo jaká konkurence v dané frázi nebo slovu na internetu existuje. Mezi kvalitní a placené nástroje na klíčová slova pak můžete použít např. Semrush nebo Ahref.

Nadpisy

Součástí obsahu jsou také nadpisy jednotlivých sekcí. Ty mohou hrát významnou roli v tom, jak bude Google Váš obsah indexovat. Nadpisy se rozdělují podle velikosti od H1 po H6 a mají svá pravidla.

Nadpis H1 smí být na stránce pouze jednou. Vyvarujte se tedy používání tohoto nadpisu  na stránce vícekrát. Obvykle platí pravidlo, že nadpis H1 určuje obsah a to, co uživatel na stránce nebo ve článku najde. Podnapisy H2 poté definují jednotlivé odstavce obsahu a nadpisy H3 jednotlivé části odstavců.

Velmi dobrá praktika jsou klíčová slova v nadpisech. Snažte se, aby alespoň určitá část nadpisů obsahovala Vámi zvolená klíčová slova. Naproti tomu se ale vyvarujte vložení klíčových slov do všech nadpisů na stránce. Google takovou praktiku vnímá negativně a tímto byste si pouze uškodili.

Rychlost webu

Google pravidelně kontroluje metriky Vašeho webu a zohledňuje fakt, zda je optimalizovaný či nikoliv i z hlediska jeho kódu a rychlosti. Je tedy důležité, aby byl web v rámci možností svižný, rychlý a pokud možno bez chyb. Weby, které nesplňují limity pro metriky Googlu mají mnohem větší šanci, že se umístí na horších pozicích než weby, které mají kód webu správný a fungují rychle.

Pokud chcete otestovat svůj web, zda limity pro metriky, které Google měří splňuje, můžete využít jejich online nástroj Page Speed Insight, nebo konkurenční nástroj GTMetrix. Pokud se Vám v měření ukážou metriky jako nedostatečné, je nutné provést optimalizaci webu. Zde existuje mnoho možností, jak můžete web zrychlit.

  •  použijte cache plugin pro WordPress
  • nahrávejte obrázky na web v nových formátech jako je .webp
  • optimalizujte zdrojový kód, aby neobsahoval chyby
  • používejte pouze kvalitní a prověřené pluginy
  • vybírejte pouze šablony vzhledu, které jsou optimalizované pro rychlost i SEO
  • zvažte použití CDN pro rychlejší doručování obsahu v zahraničí

SEO plugin

Pro WordPress nyní existují dva velmi kvalitní SEO pluginy, které Vám pomohou s optimalizací Vašeho kódu tak, aby byl lépe uchopitelný pro vyhledávacího robota. Jedním je AIO SEO a druhým YOAST SEO. Oba dva pluginy nabízejí základní funkce zcela zdarma a pokročilé jsou poté dostupné v placené, licencované verzi.

Tyto pluginy Vám pomohou najít slabá místa na Vašem webu. Můžete s nimi doplnit klíčové meta popisky, upravit chování webu pro sociální sítě a mnohé další. Pokud se rozhodnete i pro placené verze, můžete nastavit mnohem více. Kupříkladu velmi nápomocná mohou být pro vyhledávače tzv. markup schémata. Markup schémata jsou využívána k poskytnutí jasných informací o obsahu webových stránek. Tato schémata mohou zahrnovat různé typy dat, jako jsou recenze, hodnocení, události, produkty, návody, blogový článek atd. Velmi výrazně ovlivňují vyhledávání na internetu a poskytnou Vám výhodu oproti konkurenčnímu webu, který tato schémata nepoužívá.

Takto pak vypadá použití markup schémat v praxi při prohlížení webu pomocí Google Search Console.Alt popisky obrázků

Vyhledávací robot Google zatím neumí poznat, co se nachází na obrázku, který se zobrazuje na Vašem webu. Abyste mu umožnili lépe pochopit jeho obsah, můžete k tomu použít tzv. alternativní text. Do alternativního textu, nebo také ALT popisku umisťujete texty, které popisují, co se na obrázku nachází. Google pak pomocí těchto textů indexuje i obrázky na Vašem webu a díky tomu mohou lidé najít Váš web i ve vyhledávání obrázků. Každý obrázek na Vašem webu by tedy měl mít i své alternativní texty s popisem. Jedná se o základní SEO praktiku.

Ve WordPressu nastavíte alternativní texty přes položku média v levém menu administračního rozhraní. Zde Vám nejprve WordPress ukáže všechny obrázky, které máte na webu nahrané a umožní Vám, abyste ke každému napsali potřebný alternativní popisek. Tuto praktiku určitě nepodceňujte.


Interní odkazy

Interní odkazy na stránkách jsou takové odkazy, které vedou z jedné stránky Vašeho webu na jinou stránku té stejné webové prezentace. Jsou to hypertextové odkazy, které umožňují uživatelům navigaci mezi různými částmi obsahu. Typickým příkladem interních odkazů je např. hlavní menu webu, které odkazuje na jeho jednotlivé části, nebo postranní menu s kategoriemi na blogu.

Tyto odkazy slouží hlavně k tomu, abyste vyhledávacího robota upozornili na další obsah, který na webu máte a který by mohl indexovat. Robot prochází obsah Vašeho webu a pokud na nějaký interní odkaz narazí, uloží si jej a projde ho v budoucnu také.

Velmi dobrou praxí je tedy umisťování interních odkazů do textu Vašich článků, abyste nejen uživatele samotné, ale i vyhledávacího robota upozornili na obsah, který by mohl indexovat také.

Robots.txt

Robots.txt je soubor v textovém formátu, který udává vyhledávačům informace o indexaci na Vašich webových stránkách. Určuje robotům (crawler) vyhledávačů omezení či určení přístupů na Vašich stránkách. Z hlediska SEO je tedy dobré tento soubor na FTP mít a zde určit, jak se mají vyhledávací roboti na Vašem webu chovat. Kompletní článek na téma robots.txt naleznete zde: Co je robots.txt.

Alias a přesměrování

Pokud máte na webu více domén, je dobré si vysvětlit, jaký rozdíl je mezi aliasem a permanentním přesměrování pomocí redirect 301. Oboje totiž vyhledávací robot bere trochu jinak. Jedno je v pořádku, druhé penalizuje.

Z hlediska SEO není vhodné na webu s více doménami používat alias v jeho základu. Alias má totiž tu vlastnost, že sice zobrazí obsah stejného webu i pod jinou doménou, ale nepřepisuje URL adresu v adresním řádku prohlížeče. To Google vnímá negativně v tom smyslu, že takové chování označuje za duplicitní obsah. Vidí dvě rozdílné domény ale pod nimi je stejný obsah. Jednu stránku tedy označí jako duplicitní a penalizuje ji.

Naproti tomu, pokud druhou doménu na webu přesměrujete pomocí permanent redirect 301 na hlavní doménu, bude druhá doména stále funkční, ale v adresním řádku se změní doména webu na hlavní. Toto je praktika, kde Google chápe více domén na jednom webu a  takové chování nepenalizuje.

Pokud tedy používáte více domén na jednom webu, vyberte jednu, která bude jako hlavní a ty zbylé na tuto doménu přesměrujte.

To samé se týká i provozu domény s www a bez www. I zde Vás bude Google penalizovat v případě, že budou funkční obě varianty. Vyberte pouze jednu z možností, která Vám vyhovuje a tu druhou přesměrujte.