Popis tabulek systému WordPress v databázi

Níže v článku si popíšeme, co znamenají jednotlivé tabulky potřebné k provozu systému WordPress, uložené v MySQL databázi. Po dokončení nové instalace WordPressu se automaticky vytvoří 12 tabulek.

Pomocí přístupu do databáze si můžete například obnovit zapomenuté heslo a email. V MySQL rozhraní lze provést i kompletní obnovení ze zálohy. Do databáze přistoupíte na tomto odkazu: https://webmysql.forpsi.com/.

Takto vypadá struktura tabulek WordPressu. Níže si je více popíšeme.

Název tabulek
Popis
wp_commentmeta
Meta informace o komentářích daného WordPress webu. 
wp_comments
Komentáře fungující podobně jako příspěvky.
wp_links
Již nepoužívaná, ale zachována kvůli kompatibilitě.
wp_options
Nastavení URL, stránkování a mnoho dalšího.
wp_postmeta
Meta informace o příspěvcích.
wp_posts
Obsah příspěvků a stránek
wp_termmeta
Meta informace o pojmech.
wp_terms
Informace o kategoriích a štítcích.
wp_term_relationships
Propojení informací o kategoriích a štítcích.
wp_term_taxonomy
Ukládání informací o taxonomii.
wp_usermeta
Metadata spojená s uživateli webu.
wp_users
Kompletní seznam uživatelů se základními informacemi.

Konkrétně se zde jedná o názvy tabulek, ale předpona wp_ se může občas lišit. Jedná se zde o prefix tabulek, který slouží k rozeznání konkrétní připojené databáze k WordPressu. Jde o to, že můžete mít v jedné MySQL databázi uloženo více WordPress systémů. 

Příklad: WordPress uložený na hlavní doméně má prefix tabulek wp_, ale můžete mít nainstalovaný i další WordPress na libovolné subdoméně, která také potřebuje připojení k MySQL databázi. Proto zvolíme jinou předponu, třeba wpab_. U ruční instalace se jedná o toto:

Co je to prefix? Prefix ve WordPressu označuje předponu použitou v názvech tabulek databáze. Slouží k oddělení dat z různých webů uložených v jedné databázi.


Nyní již podrobnější popis tabulek:

wp_commentmeta: tato tabulka obsahuje meta informace o komentářích daného WordPress webu. Konkrétně metadata pro každý komentář.

wp_comments: zde jsou uloženy komentáře, které fungují podobně jako příspěvky. To znamená, že každý komentář má přes tabulku wp_commentmeta spojena metadata (metadata jsou data, které poskytují informace o jiných datech), který ale mají rozdílný obsah. Proto také mají jiná povinná pole v tabulce. Jsou zde uloženy informace ohledně konkrétního komentáře. Třeba kdy byl komentář přidaný, nebo z jaké IP adresy či čas jeho přidání.

wp_links: již nepoužívaná tabulka, která je ale stále zachovaná kvůli kompatibilitě starších verzí WordPressu. Od verze 3,5 již tato možnost není. Pokud ji chcete nadále oživit, je k tomu potřeba nainstalovat nějaký plugin. Tabulka sloužila ke správě v sekci ''Odkazy''.

wp_options: jedná se zde o jednu z nejdůležitějších tabulek v celém WordPressu. V této tabulce je uloženo všechno nastavení ohledně URL adres, nastavení stránkování, formát času a mnoho dalšího.

První dva řádky jsou právě ohledně URL adresy. Pokud se snažíte jakkoliv nastavit přesměrování na protokol https:// a nedaří se Vám to, můžete to upravit v této tabulce přejmenováním z původního http://forpsi-test.com na httpS://forpsi-test.com a naopak. Například plugin Really Simple SSL toto provede za Vás, jen si je potřeba dát pozor na to, zda je opravdu SSL certifikát u webhostingu nainstalovaný. 

Pokud byla dále například prováděna i migrace webových stránek na jinou doménu nebo přejmenování, můžete se často setkat s tím, že Vás to stále přesměrovává na původní doménu. Můžete se setkat i se smyčkou přesměrování. Problém bude právě opět v této tabulce, kde zůstane uložena i původní doména. Lze tedy poté upravit tyto dvě URL adresy na nové, nebo rovnou provést kompletní přejmenování WordPressu na novou doménu.


wp_postmeta: tabulka slouží k ukládání meta informací o příspěvcích. Tyto informace mohou zahrnout například informace o autorovi, datu publikace, štítcích a dalšího. Informace se pak mohou využívat k vyhledávání a zobrazování příspěvků na webových stránkách. Tabulka slouží společně s tabulkou wp_posts.

wp_posts: tato tabulka obsahuje všechny příspěvky či stránky, které ve WordPressu byly přidány. Informace zde zahrnují název příspěvku / stránky, jejich obsah, datum publikace i stav, zda je již obsah zveřejněný, nebo ne. Veškeré informace zde se používají k generování stránek na webu a jejich prohlížení. Zahrnují se zde příspěvky, stránky, přílohy, revize a položky v menu v navigaci.

wp_termmeta: slouží k ukládání meta informací o pojmech, které jsou použity v taxonomiích. Jedná se například o štítky, nebo kategorie. Informace mohou zahrnovat i popisy nebo obrázky, které jsou přiřazeny k jednotlivým pojmům.

wp_terms: obsahuje informace o kategoriích a štítcích, které jsou použity k organizaci obsahu na webových stránkách. Informace se skládají z názvů, popisů a informací o tom, jak jsou kategorie a štítky použity. Umožňují blogerům nebo redaktorům třídit svůj obsah do skupin, což běžným uživatelům usnadní najít to, co hledají.

wp_term_relationships: slouží k propojení informací o kategoriích a štítcích s jednotlivými příspěvky na webových stránkách. Tyto informace umožňují WordPressu vědět, jaké kategorie a štítky patří k jednotlivým příspěvkům. Budeme-li psát článek o novém iPhonu 14, lze to brát jako kategorii ''mobilní telefony'', a štítek ''Elektroniky, Apple, iOS, telefon''.

wp_term_taxonomy: slouží k ukládání informací o taxonomii spojené s jednotlivými termíny. Tuto tabulku lze použít ke kategorizaci a organizaci obsahu na webu, například štítky a kategorie příspěvků. Tyto informace se používají k filtrování a organizaci obsahu a umožňují efektivně vyhledávat a zobrazovat určité typy obsahu na webu.

Co je taxonomie? Taxonomie v rámci WordPressu je systém kategorizace a třídění obsahu na webu, jako jsou články, stránky, obrázky a další.

wp_usermeta: obsahuje metadata spojená s uživateli webu. Tyto metadata mohou zahrnovat informace jako je jméno, příjmení, email, telefonní číslo i adresu. Jsou to dodatečné informace o uživateli z tabulky wp_users. Kontakt se v této tabulce uloží vždy, pokud bude založený nový uživatel. Lze jej z administrace webu upravovat.

Co jsou metadata? Metadata ve WordPressu jsou informace o příspěvku, stránce nebo jiném obsahu, které se nezobrazují přímo na stránce, ale slouží k jeho popisu a kategorizaci.

wp_users: v této tabulce je uložený kompletní seznam uživatelů, se základními informacemi. Do základních informací se zde zahrnuje jeho přihlašovací login, administrativní email, či zašifrované heslo. Dále je zde i datum registrace kontaktu. Zbylé informace ohledně tohoto kontaktu jsou právě uloženy v tabulce wp_usermeta, která je popsána výše. Lze tedy jako správce webových stránek nebo databáze jednoduše zjistit, jaký kontakt má svůj administrativní email, a v případě jeho ztráty email i login změnit.