Přesměrování na https

Pokud již máte zřízenou Službu SSL nebo DV SSL a stránky jsou přístupné pomocí zabezpečeného protokolu na adrese https://www.nazev-domeny.cz/, můžete si nastavit přesměrování. Web pak bude přístupný pouze přes protokol https a veškerá komunikace bude šifrovaná.
 
V případě použití redakčního systému (Joomla, WordPress, ...) lze adresu s https nastavit přímo v administračním rozhraní redakčního systému.
 
Pro zrychlení přesměrování můžete použít také soubor .htaccess (OS Linux i Windows) či soubor web.config (OS Windows) v hlavní složce www na FTP (tento skrytý soubor již může být na serveru, v závislosti na nastavení FTP klienta se ale nemusí zobrazovat). Zde přidejte následující řádky:
 
Příklad souboru .htaccess - přesměrování na určitou doménu:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [NC]
RewriteRule (.*) https://www.nazev-domeny.cz%{REQUEST_URI} [L,R=301,QSA]
 
Příklad souboru .htaccess - přesměrování se zachováním domény/aliasu v adrese:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [NC]
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,QSA]
 
Příklad souboru web.config na přesměrování pouze hlavní domény:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
  <rewrite>
    <rules>
      <rule name="Redirect to HTTPS" stopProcessing="true">
        <match url="(.*)" />
        <conditions>
          <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
        </conditions>
        <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
      </rule>
    </rules>
  </rewrite>
</system.webServer>   
</configuration>
 
Příklad souboru web.config na přesměrování hlavní domény včetně aliasů:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
 <rewrite>
  <rules>
   <rule name="Redirect to HTTPS" stopProcessing="true">
    <match url="(.*)" />
    <conditions logicalGrouping="MatchAny">
     <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
     <add input="{HTTP_HOST}" negate="true" pattern="^www.nazev-domeny.cz$" />
    </conditions>
    <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://www.nazev-domeny.cz/{R:1}" />
   </rule>
  </rules>
 </rewrite>
</system.webServer>  
</configuration>