Forpsi PC klient pro synchronizaci s Outlookem

Stažení a poznámky k funkčnosti
 • Nejnovější verze (aktuálně 2.9.3) je dostupná zde. Klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši zvolte Uložit odkaz jako.
 • Synchronizační klient nelze v některých případech  použít, je-li v Outlooku přidán Exchange účet (zde však záleží na konkrétní konfiguraci počítače).
 • Pro spuštění klienta je potřeba mít ve Windows knihovny, které poskytuje např. Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (ke stažení na stránkách Microsoftu).
Synchronizované zdroje
 • adresáře: osobní, uživatelské, sdílené ostatními uživateli domény
 • kalendáře: osobní, uživatelské, sdílené ostatními uživateli domény
 • úkoly: osobní, uživatelské, sdílené ostatními uživateli domény
 • pro oboustrannou synchronizaci kalendáře a adresáře sdílených v rámci celé domény použijte v nastavení synchronizačního PC  klienta účet postmaster
 Kompatibilní poštovní klienti a operační systémy
 • OutlookExpres, Windows Live Mail (kontakty)
 • Microsoft Outlook: kontakty, kalendáře, úkoly
 • Windows 10 (x32, x64) a starších verze

 

Popis obrazovky
Okno obsahuje přehled zdrojů, které byly přidané pomocí průvodce konfigurací (viz. níže).
popis zakladni obrazovky
Pro každou položku lze provést několik akcí dostupných po kliknutí pravým tlačítkem myši.


Konfigurace připojení a zdrojů
Před zahájením konfigurace spusťte Outlook.

Přejděte do menu Volby a vyberte položku Průvodce konfigurací. 
 
Zadejte konfigurační údaje sloužící k připojení k serveru
nastaveni serveru
 
V dalším kroku vyberete poštovního klienta a zdroje k synchronizaci.
Nastaveni zdroju pro synchronizaci
Zvolíte-li v seznamu aplikací 'Windows contacts', nebude k dispozici synchronizace událostí a úkolů.

Pokud budete v režimu Outlook synchronizovat události kalendáře, můžete zvolit i časové rozpětí synchronizovaných událostí.

Pokračujte tlačítkem Další > a nastavte adresáře Outlooku, které budete chtít synchronizovat a zvolte typ synchronizace.

Typ synchronizace (vybírá se pro každý zdroj):
- obousměrná: dojde k synchronizaci kontaktů mezi Outlookem a serverem (webmail);
- nahrát do Outlooku: dojde k odeslání kontaktů a jejich změn  z webmailu do. Změny provedené v adresáři Outlooku nebudou odeslané do webmailu;
- nahrát do webmailu: dojde k odeslání kontaktů a jejich změn z Outlooku do webmailu. Změny provedené v adresářích webmailu nebudou odeslané do Outlooku.
synchronizace - vyber adresare

Pokračujete tlačítkem Další >  a zopakujte nastavení pro Kalendáře a Úkoly (podle toho, jaké zdroje jste zvolili na začátku).


Nastavení parametrů synchronizace
Přejděte do menu Volby a vyberte položku Nastavení synchronizace.
nastaveni spousteni a chovani synchronizacniho klienta
Tip: Pokud nechcete, aby Vás program obtěžovat přílišným množstvím informačních oken, vyberte v rozbalovacím menu konfliktu dat Automaticky vyřešit duplicitu dat.
 
Synchronizovat každých: zajistí automatické provádění synchronizace v nastaveném intervalu.
 • po nastavení vytvoří klient naplánovanou úlohu Windows - pro kontrolu přejděte do Plánovače úloh: Ovládací panely > Sytém a zabezpečení > Nástroje pro správu > Plánovač úloh
 • pro korektní spouštění opakované synchronizace je nutné, aby synchronizační klient nebyl spuštěn (systém jej spouští na pozadí automaticky podle plánu)
 • pokud se při spuštění  zobrazí okno potvrzení přístupu k datům Outlooku, postupujte podle návodu uvedeného v následující kapitole.
Minimalizovat v oblasti tray: klient nebude po minimalizování příslušným tlačítkem zobrazován v hlavním panelu Windows, nebude však spouštěn minimalizovaně.


Synchronizace
Synchronizaci zahájíte kliknutím na tlačítko Synchronizace nacházející se na základní obrazovce. Pokud potřebujete synchronizovat pouze některé zdroje, klikněte na základní obrazovce na příslušnou položku pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte Synchronizovat.
 
Úspěšná synchronizace je u příslušné položky indikována zelenou "fajfkou".
 
Tip: V případě potřeby je možné zobrazit souhrn posledního synchronizace kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušnou položku a volbou položky Podrobnosti poslední synchronizace z kontextového menu. 

Kompletní log je dostupný z menu Volby > Zobrazit podrobnosti poslední synchronizace
 
 
Výstraha zabezpečení u Outlooku
Je-li vybrána synchronizace s poštovním klientem Microsoft Outlook, může být nutné povolit synchronizačnímu klientovi přístup k datům Outlooku (okno výstrahy zabezpečení Outlooku přítomné od verze Outlooku 2007).
 
Zrušení zobrazování tohoto okna spočívá v následujících krocích
1. kontrola stavu antispamového programu: Outlook > Centrum zabezpečení > Programový přístup - hodnota musí být 'Platný',

2. úprava registrů Windows. Úpravy registru Windows mohou způsobit nefunkčnost systému, doporučujeme je přenechat je zkušenějšímu uživateli.
MSO security prompt - registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security DWORD: ObjectModelGuard Value: 2
Tato úprava je určená pro MS Outlook 2013, u starších verzí (2007 a 2010) stačí nahradit číslo verze (ve stavovém řádku editoru registrů zvýrazněno červeně) následujícími hodnotami:
- Microsoft Outlook 2007 --> 12.0 (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security)
- Microsoft Outlook 2010 --> 14.0 (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security)
- Outlook 2019 a Outlook 365  --> 16.0 (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security)
 

Nastavení časového rozpětí synchronizace
V průběhu konfigurace synchronizačního klienta je možné zvolit časového rozpětí událostí Outlooku, které se budou synchronizovat do webmailu.

Tato možnost zajistí, že při synchronizaci kalendáře Outlooku, který obsahuje velké množství událostí (tisíce), nebudou načítané všechny události, což může značně zkrátit dobu synchronizace.
Volba se nevztahuje na události nacházející se v kalendáři webmailu. Události ve webmailu, které jsou starší než nastavené rozpětí, BUDOU synchronizovány do Outlooku.
 
Použije-li se např. v červnu volba 'Synchronizovat události posledního měsíce', události z května a starší nebudou synchronizované do webmailu. Události z webmailu však budou do Outlooku přenesené!