Obnova webhostingu ze zálohy

Obnova obsahu FTP účtu a MySQL z dostupných záloh, které vám FORPSI u webhostingu poskytuje.
 
Článek popisuje možnost obnovy celého obsahu FTP účtu a MySQL databáze.
Ve většině případů není zapotřebí obnovovat celý obsah FTP účtu, ale jen některé složky a soubory, které mohly být nepozorností smazány, např. přes redakční systém. Návod lze tedy využít i k obnově pouze jednoho souboru na FTP účtu.
Při obnově MySQL databáze je již komplikovanější obnovit některá konkrétní data - tabulku, řádek, proto popíšeme jen kompletní obnovu celé databáze.
 
V jiném našem článku Zálohování dat najdete informace o dostupnosti a časových intervalech provádění záloh FTP a databází.
 
Pro názorný příklad budeme provádět obnovu celé instalace populárního redakčního systému Wordpress na doméně www.forpsi-test.com.
Zde došlo po úpravě v administraci Wordpressu ke kritické chybě a nefunkčnosti redakčního systému. Využijeme k tomu tedy nejnovější zálohy vytvořené v nočních hodinách.

Začneme obnovou obsahu celého obsahu FTP složky /www, kde je instalace Wordpressu uložena.

K obnově obsahu na FTP účtu budeme potřebovat FTP klienta s kterým se připojíte na váš prostor. K tomu doporučujeme FTP klienta FileZilla jehož instalaci a využití najdete popsané v článku FileZilla.
 
Po nastavení FileZilly klienta a připojení k FTP účtu přejdeme do složky "/backups-forpsi/backup-daily/". Obsahuje nejaktuálnější zálohu vytvořenou v nočních hodinách.
Zde zadáme po kliknutí pravým tlačítkem myši na složku "/www" příkaz "Stáhnout". Data se začnou stahovat do zvolené složky na lokálním disku:
 
 
 
Pokud se během stahování a nebo nahrávání dat zobrazí okno ohledně existence souboru, zvolíme "Akce -> Přepsat" a dále "Vždy provést tuto akci" a klikneme na "OK":
 
 
 
Po dokončení kopírování dat - ať stahujeme nebo nahráváme - zkontrolujeme, zda nás FileZilla neinformuje v dolní liště o "Neúspěšných přenosech". Pokud zde budou nějaké záznamy, překlikneme se na tuto záložku a zvolíme "Vše obnovit a zařadit znovu do fronty":
 
 
 
Dále nás FileZilla automaticky přepne zpět do záložky "Soubory ve frontě" a zde zadáme zpracování této fronty pomocí "Zpracuj frontu":
 
 
 
Po dokončení stahování dat se ve FileZille vrátíme do root složky FTP účtu. Zde uvidíme původní "/www" složku, kterou chceme nahradit. Opět po kliknutí pravým tlačítkem myši na její název zvolíme v menu možnost "Přejmenovat". Napíšeme její nový název, např. "www-puvodni" a potvrdíme klávesou "Enter".
Tímto krokem nám zůstanou dočasně k dispozici původní data Wordpressu, která mohou obsahovat nějaká důležitá data, která byla nahraná(obrázky a jiné) v období mezi vytvořením zálohy v nočních hodinách a následující prací ve Wordpressu.
Po úspěšném obnovení Wordpressu a kontroly dat, odstraníme složku "www-puvodni" z FTP účtu.
 
 
 
Po přejmenování složky nahrajeme staženou noční zálohu.
V pravém okně zkontrolujeme, zda jsme stále na úrovni rootu FTP účtu. V levém okně na našem lokálním disku vybereme staženou složku "/www/" a příkazem "Odeslat na server" nahrajeme data na FTP účet.
 
 
 
Tímto krokem jsme dokončili obnovu obsahu FTP účtu - složky /www z noční zálohy. Opět ale zkontrolujeme i případné "Neúspěšné přenosy":
 
 
 
Nyní můžeme přejít na obnovu MySQL databáze.

Získání zálohy MySQL provedeme snadno a to přímo v zákaznické administraci.
Informace k jejímu stažení najdete v tomto článku Zálohy databází v zákaznické administraci.
 
Tím budeme mít zálohu databáze dostupnou na lokálním disku a v prohlížeči si otevřeme webovou stránku pro správu MySQL databází a to na adrese https://webmysql.forpsi.com/.
Přihlašovací údaje k MySQL databázi jste obdrželi ve zprávě("Údaje ke správě služby na domain.tld") po vytvoření webhostingu. Zjistíte je také v zákaznické administraci a to v detailu webhostingu pod odkazem "SQL".
Též jsou uloženy v konfiguračním souboru Wordpressu v umístění "/www/wp-config.php" a to na řádcích a pojmenovány takto:
 
23. define( 'DB_NAME', 'f133946' );
29. define( 'DB_PASSWORD', '********' );
 
V našem případě budeme obnovovat databázi s názvem "f133946". Název databáze a její heslo zkopírujeme na přihlašovací stránce. Po úspěšném přihlášení uvidíme rozhraní phpMyAdmin.

V této databázi je provedena pouze instalace obnovovaného redakčního systému Wordpress, můžeme tedy odstranit celý její obsah(tabulky).
 
Pokud máte v databázi i jiná data/instalace, je zapotřebí počítat s tím, že po odstranění všech tabulek v databázi dojde po dokončení obnovy databáze i u nich k obnově ze zálohy!
 
Je možné si také nejdříve provést zálohu databáze před jejím obnovením pro další využití a to přes volbu "Export" v horním menu po výběru databáze, viz níže. Zde můžeme ponechat vše defaultní a kliknout jen na "Proveď" a soubor s exportem databáze si uložit na lokální disk.
 
V phpMyAdminu jako první vybereme databázi a to kliknutím v horním menu na "Databáze". Zde klikneme na název vaší databáze - v tomto případě "f133946":
 
 
 
Po výběru databáze se nám zobrazí v hlavním okně seznam tabulek. Přes nabídky pod seznamem tabulek klikneme na "Zaškrtnout vše" a z menu "Zaškrtnuté" vybereme možnost "Odstranit":
 
 
 
Po kliknutí ve 3. kroku se nás phpMyAdmin dotáže, zda chceme opravdu tabulky odstranit. V pravo dole potvrdíme tuto akci pomocí "Ano":
 
 
 
Po odstranění tabulek se zobrazí potvrzení o provedení této akce.
 
Dále klikneme v horním menu na "Import". V nabídce "Soubor pro importování" klikneme na "Procházet" a vybereme na lokálním disku staženou zálohu databáze:
 
 
 
Ostatní nastavení ponecháme výchozí a na konci stránky dokončíme import pomocí "Proveď".
Import bude během několika chvil proveden, záleží na velikosti importované databáze.
 
Opět se nám zobrazí potvrzení o dokončení akce:
 
 
 
Timto posledním krokem došlo k obnově celého webu z noční zálohy. Můžete otestovat v prohlížeč funkčnost vašeho webu a dat.
 
Po ověření dat odstraňte složku "/www-puvodni" z FTP účtu.