Psaní a odpovídání z připojených účtů

Připojením schránky získáváte automaticky možnost použít adresu připojeného účtu jako adresu odesílatele.
 
V okně psaní zprávy klikněte na adresu odesílatele (přítomnost dalších adres je indikovaná šipkou za adresou) a ze seznamu vyberte požadovanou adresu.
Vyber odesilatele
 
Při odpovědi nebo přeposlání emailu se adresa odesílatele použije automaticky podle toho, v jaké schránce se nacházíte.
 
Poznámka:  Emaily odeslané s použitím identity připojeného účtu se ukládají do odeslané pošty hlavní schránky.