Odesílání emailů pomocí komponenty Jmail v ASP

V ASP je možné k odeslání emailu přes webový formulář použít komponentu JMail. Kompletní návod naleznete na stránkách výrobce komponenty http://tech.dimac.net/. Testovací skritp pak může vypadat například takto.

Skript nakopírujte do libovolného adresáře a zavoláte ho přes prohlížeč. Například je-li nahraný do rootu webu (adresář /www), napište do prohlížeče: http://www.domena.koncovka/jmail.asp
 
<%
Set JMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail")
  
JMail.ServerAddress = "localhost:25"
  
JMail.Sender = "adresa_odesilatele"
JMail.Subject = "Test Jmailu..."
  
JMail.AddRecipient "adresa_prijemce"
  
JMail.Body = "testovaci email"
  
" 1 - nejvyssi priorita
" 3 - normalni
" 5 - nizka
  
JMail.Priority = 1
  
JMail.AddHeader "Originating-IP", Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
JMail.Execute
%>
Ok


(Skript si můžete i stahnout - po pravé straně této stránky je seznam souborů)
 
Samozřejmě i v tomto případě je nutné při "ostrém" použití podobně jako u PHP  zabezpečit formulář  proti zneužití.