Změny u domény .cz v případě, že není kontaktní mail dostupný

V případě, že je kontaktní mail u upravovaného objektu (doména, kontakt, NSSET) nedostupný a nelze na něj zaslat autorizační heslo, využijte tento formulář CZ.NICu:


http://www.nic.cz/whois/publicrequest/


Zde je možné nechat zaslat heslo k objektu (doména, kontakt, NSSET) na jakýkoliv jiný dostupný mail. Po vyplnění je vygenerován dokument .pdf, který je nutné s úředně ověřeným (nebo elektronickým) podpisem oprávněné osoby (tj. vlastník domény, kontaktu, atd.) zaslat na adresu CZ.NICu. Po doručení hesla na mail již můžete provést změnu objektu přes formuláře FORPSI. Email se totiž nezmění automaticky, ale prostřednictvím autorizačního hesla je nutné jej změnit.


https://objednavka.forpsi.com/domain/edit-cz-object.php?new=1


Pozor - změnou registrátora/převodem objektu mezi registrátory je heslo vždy automaticky změněno - tzn. pokud chcete provést změnu registrátora objektu, u něhož nemáte dostupný mail, doporučujeme po doručení hesla CZ.NICem nejdříve provést úpravu kontaktu u stávajícho registrátora a až poté samotnou změnu.


Platnost AUTH-ID je pouze 14 dní.