Změny u domény .cz v případě, že není kontaktní mail dostupný


V případě, že kontaktní email u upravovaného objektu (doména, kontakt, NSSET) je nedostupný a nelze na něj zaslat autorizační heslo, je nutné upravit kontaktní email přímo na centrálním registru CZNIC skrze tento formulář.  1. Typ objektu - doména, kontakt, nsset (sada jmenných serverů), keyset (sada klíčů)
  2. Doména / identifikátor -  název domény je nutné zadávat bez www, identifikátor je možné zjistit v WHOIS databázi CZ.NICu v detailu dané domény (ID kontaktu majitele, NSSET, keysetu)
  3. Zaslat na - zvolte jiný email a zadejte novou emailovou adresu, na kterou budete chtít AUTH-ID zaslat
  4. Způsob ověření - zvolte jednu z nabízených možností, kterou centrální registr CZNIC uznává, vizte:

            *    úředně ověřený podpis
            *    elektronický podpis (kvalifikovaný certifikát)
            *    datová schránka


Následně obdržíte žádost, kterou je nutné potvrdit Vámi zvoleným způsobem ověření. Po obdržení žádosti CZ.NIC odešle požadované AUTH ID na jinou emailovou adresu, pokud je vše v pořádku. Jakmile budete mít k dispozici platné AUTH-ID (platnost pouze 14 dní), tak budete moci editovat daný objekt dle tohoto návodu, vizte: https://support.forpsi.com/kb/a2870/zmena-udaju-u-kontaktu-domeny-_cz.aspx


Pozor - změnou registrátora/převodem objektu mezi registrátory je heslo vždy automaticky změněno - tzn. pokud chcete provést změnu registrátora objektu, u něhož nemáte dostupný mail, doporučujeme po doručení hesla CZ.NICem nejdříve provést úpravu kontaktu u stávajícho registrátora a až poté samotnou změnu.