Úprava konfigurace serveru

Na serverech je zakázána jakákoliv klientská úprava konfigurace - proto je nutné každý požadavek poslat autorizovanou žádostí s parametry, které chcete povolit a důvod, proč chcete úpravu provést. Žádost bude posouzena a v případě že nebude mít dopad na bezpečnost serveru, bude změna provedena