Plánované změny na smtp serveru smtp.forpsi.com

Ve středu 4. 8. 2021 ráno dojde k zákazu způsobu autorizace CRAM-MD5 na smtp serveru smtp.forpsi.com. Způsob autorizace CRAM-MD5 je již zastaralý a velké množství mailserverů už od tohoto způsobu autorizace upustilo. S ohledem na bezpečnost k tomuto kroku přistupujeme také.

Pokud se Vám při odeslání emailu zobrazí chyba autorizace, zkontrolujte nastavení smtp serveru podle článku naší znalostní báze https://support.forpsi.com/kb/a4210/. V případě jakýchkoli potíží neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu.