Plánované změny na smtp serveru smtp.forpsi.com

Ve středu 16. 6. 2021 ráno dojde k zákazu způsobu autorizace CRAM-MD5 na smtp serveru smtp.forpsi.com pro domény, které začínají na písmeno "k", "l" a "m" (včetně jejich aliasů). Způsob autorizace CRAM-MD5 je již zastaralý a velké množství mailserverů už od tohoto způsobu autorizace upustilo. S ohledem na bezpečnost k tomuto kroku přistupujeme také.

Pokud Vaše hlavní doména začíná na písmeno "a" až "m" a při odeslání emailu se Vám zobrazí chyba autorizace, zkontrolujte nastavení smtp serveru podle článku naší znalostní báze https://support.forpsi.com/kb/a4210/. V případě jakýchkoli potíží neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu.