Automatický přesun služeb mezi dvěma zákaznickými účty

Níže uvedený postup automatického přesunu služeb mezi zákaznickými účty lze využít pouze pro služby DOMÉNA a/nebo WEBHOSTING / BALÍČEK (včetně všech doplňkových služeb, které jsou k daným službám objednány). K převodu je nutné znát zákaznický login cílového účtu. Po zahájení se na primární kontaktní e-mail cílového účtu odešle zpráva k potvrzení či zamítnutí převodu.

K přehledu služeb vhodných k přesunu se dostanete po přihlášení do zákaznického účtu -> Správa účtu - > Převod služeb do jiného účtu:


Na dané stránce zadejte zákaznický login cílového účtu a vyberte služby z dostupného seznamu:Dbejte na to, aby byl login zadán přesně, včetně malých a velkých písmen. Doporučujeme použít funkci pro kopírování a vložení obsahu. Ručnímu přepisování se raději vyhněte.

Pokud v seznamu nenaleznete službu, o jejíž převod máte zájem, postupujte dle instrukcí v článku Jak přesunout službu z jednoho účtu do jiného nebo kontaktujte přímo zákaznickou podporu.
Nejčastěji se bude jednat o případ, kdy je u služby vystavena proforma faktura k úhradě služby na další období.

Jestliže cílový zákaznický účet zatím nebyl vytvořen, můžete jej založit přes tento formulář

Po zadání požadavku na přesun služeb zašleme na primární kontaktní e-mail cílového účtu zprávu s odkazem na formulář k potvrzení či zamítnutí přesunu. Ve formuláři budou uvedeny všechny informace včetně seznamu služeb k přesunu. Po potvrzení požadavku dojde k automatickému přesunutí služeb a nastavení primárního kontaktu cílového účtu do všech rolí (hlavní, fakturační).

Samotným přesunem domény mezi zákaznickými účty se automaticky nezmění majitel v hlavním registru.

Po potvrzení nebo zamítnutí obdrží zadavatel informační e-mail o zpracování procesu. V případě zájmu má možnost zrušit požadavek i zadavatel.Pokud nedojde do 7 dní k potvrzení či odmítnutí žádosti na přesun služeb, žádost se automaticky zruší. Stane-li se tak, obdrží zadavatel informační zprávu o expiraci požadavku na přesun služeb.


Na stránce "Převod služeb do jiného účtu" naleznete jak aktuální požadavky na přesuny služeb, tak i již dokončené (po kliknutí na "Zobrazit uzavřené požadavky"):