Synchronizace iOS kontaktů

V aktuální verzi webmailu není podpora CardDAV protokolu implementována.

Pro synchronizaci můžete zkusit použít aplikaci SyncML (LITE) 4která v Lite verzi zdarma umožňuje synchronizaci kontaktů.

Stáhněte a nainstalujte aplikaci

Po spuštění aplikace zvolte v levém horním rohu ikonu Preferences.

Na stránce Preferences zvolte SyncML Settings.

Přidejte nový účet

Na stránce SyncML Account zadejte název účtu.

Nyní nastavte server - položka Server Settings.
- zadejte adresu serveru: https://email.forpsi.com/cgi-bin/xubisync

Ostatní volby ponechte dle obrázku
- zadejte emailovou adresu a heslo

Tlačítkem Back se vraťte zpět na nastavení účtu a pokračujte nastavením synchronizace kontaktů.
Do pole Server Path můžete vložit následující údaje
- vlastní kontakty: contacts
- uživatelské kontakty: contacts/název_uživatelského_adresáře
- společný adresář: contacts/corporate
- adresář sdílený ostatními uživateli domény: contacts/shared/název_sdileneho_adresáře

 Pokud máte kontakty uloženy přímo v mobilu, zvolte v sekci CONTACTS TO INCLUDE IN SYNC  Local address book only.

Používáte-li adresář umístěný v cloudu (adresář připojený např. pomocí CardDAV protokolu, Google...), odškrtněte volbu  Local address book only  a v Included Addressbooks zvolte příslušný adresář.