Ukončení běžící ASP.NET Core aplikace

Při aktualizaci běžící ASP.NET Core aplikace je nejprve nutné zajistit její řádné ukončení. Ukončení aplikace provedeme pomocí souboru app_offline.htm.

Vytvoříme tedy textový soubor, který pojmenujeme "app_offline.htm" a nahrajeme jej do rootu webhostingu (adresář /www/).


Nahraný soubor zajistí řádné ukončení aplikace a je tedy nutné vyčkat pár minut na projevení, zároveň je možné tento postup aplikovat pouze na webovém serveru IIS s Windows Server 2019.

Bližší informace o souboru app_offline.htm naleznete pod tímto odkazem.

Soubor app_offline.htm může být prázdný, ale také může obsahovat informace pro vaše návštěvníky o probíhající údržbě.