Ukončení běžící ASP.NET Core aplikace

Při aktualizaci běžící ASP.NET Core aplikace je nejprve nutné zajistit její řádné ukončení. Ukončení aplikace provedeme restartem App Poolu po přihlášení do zákaznické administrace či pomocí souboru app_offline.htm.

1) App pool restartujeme po přihlášení do zákaznické administrace v detailu konkrétního webhostingu.


2) Vytvoříme textový soubor, který pojmenujeme "app_offline.htm" a nahrajeme jej do rootu webhostingu (adresář /www/).


Nahraný soubor zajistí řádné ukončení aplikace a je tedy nutné vyčkat pár minut na projevení, zároveň je možné oba tyto postupy aplikovat pouze na webovém serveru IIS s Windows Server 2019.

Bližší informace o souboru app_offline.htm naleznete pod tímto odkazem.

Soubor app_offline.htm může být prázdný, ale také může obsahovat informace pro vaše návštěvníky o probíhající údržbě.