Správa dynamické cache webu

Jak spravovat dynamické cache webu?

Pomocí HiSpeed Cache můžete spravovat mezipaměť (cache) svých stránek a výrazně tak zvýšit rychlost jejich načítání. Tato funkce je užitečná pro lepší uživatelský zážitek z prohlížení stránek. Cache výrazně zkracují dobu, po kterou musí prohlížeč čekat na přijetí dat (TTFB).
Dynamické cache umožňují uchovávat dynamický obsah webu v paměti serveru i po jeho prvním načtení, aby se uživateli při prohlížení webu vrátil v co nejkratší době.
Doporučuje se zejména pro použití s WordPress s pluginem Aruba HiSpeed Cache. Popis instalace a nastavení tohoto pluginu najdete v naší znalostní bázi.

Standardní stránky Linux Hosting a WP Ready jsou ukládány do cache na 12 hodin. Pokud chcete, aby se v případě aktualizace webu změna projevila okamžitě, můžete kdykoli vymazat cachezpůsobem uvedeným níže.
 


U balíčků Linux Hosting zakoupených po 15/02/2023 může být plugin HiSpeed Cache aktivován.

Pokud chcete cache povolit, je potřeba vstoupit do zákaznické administrace a kliknout na aktivovat. Kliknutím na deaktivovat je možné funkci vypnout.

Tlačítko obnovit cache umožňuje vymazat aktivní dynamické cache. Vymazání cache vám umožní zobrazit poslední změny na stránce, aniž byste museli čekat 12 hodin, které jsou nutné pro automatické vyprázdnění cache.
 
Povolení cache na webech vytvořených pomocí jiných systémů CMS než WordPress může způsobit nesprávné zobrazení některých stránek.
Pro WP Ready zakoupené po 15/02/2023 jsou dynamické cache předem aktivovány.

Platforma WP Ready je optimalizována pro používání této funkce, a proto jsou cache ve výchozím nastavení zapnuté.
Pokud chcete cache zakázat, je potřeba vstoupit do zákaznické administrace a kliknout na deaktivovat. 

U WP Ready zakoupených před 15/02/2023 se kliknutím na tlačítko aktivovat funkce aktivuje.

Kliknutím na tlačítko deaktivovat je možné funkci vypnout.

Tlačítko obnovit cache umožňuje vymazat aktivní dynamické cache. Vymazání cache vám umožní zobrazit poslední změny na stránce, aniž byste museli čekat 12 hodin, které jsou nutné pro automatické vyprázdnění cache.
 
U webů založených na systému WordPress je vhodné zkontrolovat, zda šablony nebo pluginy neblokují použití cache.
Kromě toho je pro ověření zlepšení výkonu webu pomocí správy cache nutné odhlásit se z ovládacího panelu WordPress, případně otevřít okno v anonymním režimu nebo použít jiný prohlížeč; je to proto, že když jste přihlášeni v ovládacím panelu WordPress, je v prohlížeči soubor cookie, který dává serveru pokyn, aby nepoužíval cache.
Zkušení uživatelé se mohou dozvědět více o fungování a správě HiSpeed Cache z následujících informací:
Jak funguje správa cache
HiSpeed Cache Funguje na základě hlaviček. Podporovány jsou standardní hlavičky Cache-control podporované systémem CMS:
 • cache-control: no-cache. V případě přítomnosti této hlavičky systém tento požadavek neukládá do cache;
 • cache-against: max-age. V případě přítomnosti této hlavičky si systém tento požadavek na určitý počet sekund uloží do cache
V případě vlastního skriptu je možné vyloučit adresu URL jednoduše pomocí hlavičky:
 
<php header("Cache-Control: no-cache"); ?>
 
Je také možné nastavit dobu setrvání stránky v cache (v sekundách):
 
<php header("Cache-Control: max-age=6000"); ?>
 
Ze systému ukládání do cache jsou vyloučeny:
 • adresy obsahující jeden z následujících řetězců:
  wp-login, preview=true, cart, my-account, checkout, addons, add-to-cart, wp-cron.php, xmlrpc.php, contact, task=registration, registerview =registration|administrator|remind|login, admin/content/backup_migrate/export, status.php, update.php, install.php, user, info, flag, ajax, aha , / account;
 • požadavky se soubory cookie, které obsahují jeden z následujících řetězců:
  wordpress_no_cache, comment_author, wordpress_logged_in_, yith_wcwl_products, wp-postpass_, it_exchange_session_, wp_woocommerce_session, woocommerce_cart_hash, Drupal.visitor.name, edd_items_in_cart=1, drupalSGCacheBypass=1, jSGCacheBypassache=1, wpBpassache=1 woocommerce_items_in_cart=1
Níže je uvedeno několik příkladů kódu, který lze vložit do souboru .htaccess pro vyloučení jedné nebo více stránek z cache:

Single page exclusion

<IfModule mod_headers.c>

Header always set Cache-Control "private" "expr=% {ENV:REQUEST_URI} =~ m#^/page/$#"

</IfModule>

Exclude multiple pages:

<IfModule mod_headers.c>

Header always set Cache-Control "private" "expr=%{ENV:REQUEST_URI} =~ m#^(?:/page1/|/page2/)$#"

</IfModule>

Jak otestovat chování stránek
Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda jsou stránky uloženy v cache, je odeslat na web požadavek a zkontrolovat vrácené hlavičky. K tomuto účelu můžete použít vestavěnou funkci v prohlížeči Chrome.
Pro kontrolu Response Header postupujte následovně:
 1. klikněte pravým tlačítkem myši kdekoli na testované stránce webu a vyberte možnost  Prozkoumat nebo stiskněte klávesu F12 na klávesnici;
 2. v otevřené konzoli klikněte na kartu Network v horní části;
 3. pokud nástroj indikuje, že je zaznamenávána síťová aktivita, stiskněte podle pokynů kombinaci kláves Ctrl + R;
 4. vyberte položku ze seznamu;
 5. klikněte na záložku Headers;
 6. Toto jsou možné hodnoty  x-aruba-cache :
  • HIT. Tento výsledek znamená, že stránka je správně uložena v cache.
  • MISS. Je třeba stránku znovu načíst a zkontrolovat - tato stránka byla navštívena poprvé za posledních 12 hodin.
  • BYPASS. Tento výsledek značí jednu z následujících možností: jste přihlášeni na webu, testujete stránku vyloučenou z cache nebo jsou v prohlížeči soubory cookie, které spouštějí požadavek na dynamickou správu cache.
Níže je uveden příklad hlavičky odpovědi zobrazené prohlížečem Chrome:


Pokud hlavička není přítomna, znamená to, že cache byly zakázány pravidly vyloučení nebo hlavičkou Cache-Control odeslanou systémem CMS.