Zotavovací konzole k vzdálenému připojení

Pomocí zotavovací konzole můžete spravovat svůj VPS Classic přes grafické rozhraní. 

Zotavovací konzole umožňuje:

  • přímý přístup k serveru přes grafické rozhraní ve vašem prohlížeči;
  • správu nebo monitorování stavu virtuálního serveru a všech ostatních nakonfigurovaných zařízení;

Nicméně doporučujeme použít zotavovací konzoli pouze ve skutečně nezbytných případech, neboť přístup přes RDP nebo SSH se jednoznačně upřednostňuje díky větší rychlosti a výkonnosti. Přístup přes zotavovací konzoli představuje jedinou možnost pro přístup na cloud server v případě, že server není správně nakonfigurován.

Spuštění zotavovací konzole provedete v zákaznické administraci -> Servery a VPS -> ID objednávky serveru -> Správa serveru -> Zotavovací konzole:Po kliknutí na tlačítko zotavovací konzole se vám zobrazí dle vybrané šablony obrazovka vašeho serveru:Nyní můžete pracovat se serverem jak jste zvyklí při připojení přes SSH či vzdálenou plochu (RDP) v případě OS Windows a psát na své klávesnici. 

V případech, že nereaguje vaše klávesnice, můžete si spustit / vypnout virtuální klávesnici a to za pomocí kombinace kláves CTRL + ALT + SHIFT:Po vyvolání nabídky virtuální klávesnice vyberte označenou možnost On-screen keyboard a následně se vám zobrazí virtuální klávesnice přes kterou můžete psát a poslat serveru např. příkaz "CTRL + ALT + DELETE" nebo jiný:Virtuální klávesnice funguje správně pouze v závislosti na využitém operačním systému cloud serveru a nakonfigurovaném jazyku daného cloud serveru. Doporučujeme věnovat pozornost psaným znakům, zda odpovídají napsanému textu na obrazovce, tím se vyhnete zadání chybného hesla.