Jak převést domény .CLOUD k FORPSI?

K zahájení procesu změny registrátora generické domény je potřeba využít objednávkový formulář. Po provedení objednávky Vás systém vyzve k platbě. Můžete zvolit buď jeden z online způsobů platby, případně si nechat poslat proforma fakturu na e-mail a poté zadat standardní příkaz k úhradě. Po uhrazení poplatku v požadovaném termínu (tj. připsání správné částky s uvedením správného variabilního symbolu na náš účet) bude převod domény zahájen a další potřebné instrukce Vám budou zaslány na kontaktní e-mail, který jste zadali v objednávce změny registrátora. Po dokončení změny registrátora je doména prodloužena o 1 rok od data expirace.

Upozornění:
K zahájení změny registrátora domény budou využity kontaktní údaje, které zadáte v objednávce. Po dokončení se tento kontakt nastaví do pozice majitele domény. Vezměte tedy, prosím, tyto informace na vědomí a zadejte do objednávky správné a aktuální kontaktní údaje majitele.