Vlastnosti služby

Popis služby
Služba F-Gate je nástrojem pro sjednocení a zefektivnění správy většího počtu endpointů (FTP). V rámci administrace služby můžete vytvořit více f-gate účtů, do kterých připojíte libovolné endpointy. Každý takový f-gate účet má svůj vlastní přístup (můžete např. vytvořit f-gate účet pro grafika či webmastera pro konkrétní projekt/y apod.).

Přístupová práva
 
V rámci každého f-gate účtu lze každému endpointu přiřadit přístupová práva pouze ke čtení (read-only) nebo plná práva (včetně zápisu). Přístupová práva pro konkrétní endpoint mohou být různá napříč f-gate účty.