Vypnutí SQL módu ONLY_FULL_GROUP_BY

Na novějších MySQL serverech verzí 5.7 a 8.0 je standardně nastaven SQL mód "ONLY_FULL_GROUP_BY".
 
Pokud potřebujete provést vypnutí tohoto módu u vašeho webu, je zapotřebí nastavovat mód vždy na začátku spojení do databáze.
 
Chování serveru nastavíte pomocí SQL dotazu SET a příkazu mysqli_query(). Tento příkaz vložte nejlépe do skriptu, kde se aplikace připojuje do databáze - v příkladu se připojení provádí PHP příkazem mysqli_connect():
 
$spojeni = mysqli_connect( "server", "login", "heslo", "databaze" );
mysqli_query($spojeni, "SET sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,'ONLY_FULL_GROUP_BY',''))" );