Nastavení DNS záznamů

V článku popíšeme základní nastavení jednotlivých typů DNS záznamů, které můžete nastavit ze zákaznické administrace. Dále popis jednotlivých symbolů v zápisu DNS záznamů, kdy se změna projeví a další možnosti.
 

Obsah

 

Kde nastavení provedu

Nastavení DNS záznamů je možné provést ze zákaznické administrace v menu Domény -> kliknete na název domény -> Editace DNS záznamů. Tato možnost je aktivní, pokud doména má nastavené DNS servery FORPSI:
 
 

Používám jiné DNS servery než FORPSI

Jestliže doména používá jiné DNS servery než FORPSI - nebude dostupná možnost "Editace DNS záznamů" v administraci domény.
V takovém případě můžete u domény provést Změnu DNS serverů na FORPSI a ihned poté bude u domény dostupná možnost "Editace DNS záznamů". Můžete hned poté provést nastavení všech požadovaných DNS záznamů, aby tak zůstala zachovaná funkčnost domény.
 
Pokud nechcete využívat DNS servery FORPSI, nastavení DNS záznamů je zapotřebí provést u vašeho aktuálního poskytovatele DNS serverů.
 

Přidání nového DNS záznamu

U domény můžete z administrace přidat tyto typy DNS záznamů:
 
Typ DNS záznamuPopis
ANasměrování domény na konkrétní IP adresu ve formátu IPv4.
AAAANasměrování domény na konkrétní IP adresu ve formátu IPv6.
CNAMEAlias ("stejné jako") - zde se uvádí jiné doménové jméno, které je dále převáděno na IP adresu.
MXZáznam určuje na jaký poštovní server jsou směřovány emaily zaslané na doménu. 
TXTDo záznamu lze zadat libovolný textový řetězec.
SRVZáznam upřesňuje informace o dostupných službách na doméně. 
TLSAZvýšení zabezpečení domény ověřováním původu SSL certifikátu.
CAAUrčuje, která certifikační autorita má povoleno vystavovat SSL certifikát k doméně.
NSDelegace subdomény na jiné DNS servery.
 
Pokud budete mít zájem o nastavení jiných než uvedených typů DNS záznamů, kontaktujte prosím opět naši zákaznickou podporu pro zjištění možností.
 

A

V příkladu přidáme nový "A" záznam u domény forpsi-test.com v tomto znění:
 
forpsi-test.com A 1800 81.2.195.118
 
 • "Typ" záznamu vybereme "A"
 • "Hostname" pole ponecháme prázdné
 • "TTL" hodnotu 1800 není potřeba měnit
 • "Hodnota" bude obsahovat číselnou IP adresu ve formátu IPv4, tedy z příkladu "81.2.195.118"
 

 

AAAA

V příkladu přidáme nový "AAAA" záznam u domény forpsi-test.com v tomto znění:
 
forpsi-test.com AAAA 1800 2001:15e8:101:1::c376
 
 • "Typ" záznamu vybereme "AAAA"
 • "Hostname" pole ponecháme prázdné
 • "TTL" hodnotu 1800 není potřeba měnit
 • "Hodnota" bude obsahovat číselnou IP adresu ve formátu IPv6, tedy z příkladu "2001:15e8:101:1::c376"
 

 

CNAME

V příkladu přidáme nový "CNAME" záznam u domény forpsi-test.com v tomto znění:
 
*.forpsi-test.com CNAME 1800 forpsi-test.com
 
 • "Typ" záznamu vybereme "CNAME"
 • "Hostname" bude obsahovat symbol "*"
 • "TTL" hodnotu 1800 není potřeba měnit
 • "Hodnota" bude obsahovat jmenný název "forpsi-test.com"
 
 
Zde jsme využili v záznamu symbol hvězdičky jejíž funkce je popsána v části Význam symbolu hvězdičky

MX

V příkladu přidáme nový "MX" záznam u domény forpsi-test.com v tomto znění:
 
forpsi-test.com MX 1800 10 mxavas.forpsi.com
 
 • "Typ" záznamu vybereme "MX"
 • "Hostname" pole ponecháme prázdné
 • "TTL" hodnotu 1800 není potřeba měnit
 • "Priorita" bude číslo "10"
 • "Hodnota" bude obsahovat jmenný název poštovního serveru "mxavas.forpsi.com"
 
 
Pokud máte k nastavení MX záznamu pouze IP adresu, pokračujte zde Mám pouze IP adresu pro MX záznam

TXT

V příkladu přidáme nový "TXT" záznam u domény forpsi-test.com v tomto znění:
 
forpsi-test.com TXT 1800 v=spf1 a mx include:_spf.forpsi.com ~all
 
 • "Typ" záznamu vybereme "TXT"
 • "Hostname" pole ponecháme prázdné
 • "TTL" hodnotu 1800 není potřeba měnit
 • "Hodnota" bude obsahovat textový záznam "v=spf1 a mx include:_spf.forpsi.com ~all"
 
 

SRV

V příkladu přidáme nový "SRV" záznam u domény forpsi-test.com v tomto znění:
 
_sip._tcp.forpsi-test.com SRV 1800 0 5 5060 sipserver.forpsi.com
 
 • "Typ" záznamu vybereme "SRV"
 • "Služba" bude "_sip"
 • "Protokol" bude "_tcp"
 • "Hostname" pole ponecháme prázdné
 • "TTL" hodnotu 1800 není potřeba měnit
 • "Priorita" bude hodnota "0"
 • "Váha" bude hodnota "5"
 • "Port" bude hodnota "5060"
 • "Hodnota" bude obsahovat "sipserver.forpsi.com"
 
 

TLSA

V příkladu přidáme nový "TLSA" záznam u domény forpsi-test.com v tomto znění:
 
_443._tcp.ssl.forpsi-test.com TLSA 1800 1 1 1 0C2CA2E57AB7E1
 
 • "Typ" záznamu vybereme "TLSA"
 • "Port" bude "_443"
 • "Protokol" bude "_tcp"
 • "Hostname" bude "ssl"
 • "TTL" hodnotu 1800 není potřeba měnit
 • "Hodnota" bude obsahovat "1 1 1 0C2CA2E57AB7E1"
 
 
U tohoto typu záznamu můžete využít dostupný generátor pro "Hodnotu" po vyplnění údajů o vašem SSL certifikátu. 

CAA

V příkladu přidáme nový "CAA" záznam u domény forpsi-test.com v tomto znění:
 
forpsi-test.com CAA 1800 0 issue "letsencrypt.org"
 
 • "Typ" záznamu vybereme "CAA"
 • "Hostname" pole ponecháme prázdné
 • "TTL" hodnotu 1800 není potřeba měnit
 • "Flags" hodnota bude "0"
 • "Tag" hodnota bude "issue"
 • "Hodnota" bude obsahovat "letsencrypt.org"
 
 

NS

V příkladu přidáme nový "NS" záznam u domény forpsi-test.com v tomto znění:
 
test.forpsi-test.com NS 1800 jinedns.forpsi.com
 
 • "Typ" záznamu vybereme "NS"
 • "Hostname" bude "test"
 • "TTL" hodnotu 1800 není potřeba měnit
 • "Hodnota" bude obsahovat "jinedns.forpsi.com"
 
 

Další informace k nastavení DNS záznamů

Níže jsou popsány některé vysvětlení k nastavení DNS záznamů a popis symbolů, které můžete k nastavení obdržet od jiného poskytovatele.
 

Kdy se nastavení projeví?

Nastavení nového DNS záznamu nebo jeho změna se projeví vzhledem k DNS cache během 30 minut při použití výchozí hodnoty TTL 1800.
Tuto životnost záznamu v DNS právě určuje hodnota TTL(Time To Live). Hodnota se zadává ve vteřinách.
 
V případě, že jste u domény provedli nejdříve změnu DNS serverů na FORPSI, tak vzhledem k propagaci nových DNS serverů u domény v Internetu, se celkově nastavení obvykle projeví do 24 hodin.
 
Hodnotu TTL si můžete nastavit jinou než výchozí 1800s při přidávání nového záznamu a nebo jeho úpravě.
 

Mám pouze IP adresu pro MX záznam

Pokud nemáte k dispozici jmenný název poštovního serveru, ale pouze IP adresu poštovního serveru, je možné si pomoci přidáním jednoho "A" záznamu.
Postačí pro příklad přidat tyto dva DNS záznamy:
 
email.forpsi-test.com A 81.2.195.200 
forpsi-test.com MX 10 email.forpsi-test.com
IP adresu nelze přímo zadat do hodnoty MX záznamu.
 

Význam symbolu hvězdičky

Symbol hvězdičky "*", který jsme použili u příkladu typu "CNAME" záznamu(*.forpsi-test.com), je zástupný znak pro všechny záznamy.
V uvedeném příkladu "*.forpsi-test.com" tedy nemusíme zadávat u domény další záznam, například pro www.forpsi-test.com. Díky již nastavenému prvnímu "CNAME" záznamu dojde k přesměrování požadavku pro www.forpsi-test.com na cílovou hodnotu nastavenou u záznamu "*.forpsi-test.com".
 

Co v DNS znamená znak zavináče

V systému DNS záznamů zastupuje znak zavináče "@" celé doménové jméno.
 
Pokud jste obdrželi tento znak od vašeho poskytovatele k nastavení DNS záznamů, například "@ A 81.2.195.118", pak tento zápis v přeneseném významu lze napsat i takto: "forpsi-test.com A 81.2.195.118".
Jak si můžete všimnout, je v druhém zápisu znak zavináče nahrazen právě jménem domény. DNS systém FORPSI se znakem zavináče nepracuje, není tedy možné tento konkrétní znak do DNS nastavit.
V administraci DNS je však již pevně nastaven jako doménové jméno.
 

Tečka na konci hodnoty(serveru) má být nebo ne?

Pokud jste obdrželi DNS záznam od vašeho poskytovatele včetně tečky na konci hodnoty(serveru), tak tuto tečku nevkládejte do pole "Hodnota"
 
V příkladu níže je tečka zvýrazněna červeně na konci "CNAME" záznamu:
 
www.forpsi-test.com CNAME forpsi-test.com.
 

Export DNS záznamů

Pod seznamem nastavených DNS záznamů je možné si provést export DNS záznamů domény.
Export si můžete uložit v CSV formátu a nebo File Zone formátu.
 

Poskytuje FORPSI dynamický update DNS záznamů?

Aktuálně tuto možnost nenabízíme.
 

Nastavení DNS záznamů se mi stále nedaří

V případě, že se vám přidání nebo změna DNS záznamů nedaří, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.
Do nového tiketu na oddělení Podpory(non-stop), můžete vložit seznam DNS záznamů a název domény u které by jste je rádi nastavili.
Nastavení nebo změnu DNS záznamů vám provedeme do několika desítek minut.
 

Editace již vytvořeného záznamu

Vytvořený DNS záznam lze v seznamu upravit nebo smazat.
Na konci řádku jednotlivých DNS záznamů jsou pro to odpovídající nabídky "Upravit" a "Smazat": 
 
 
Po kliknutí na "Upravit" se vám načtou hodnoty DNS záznamu do horního pole, kde je můžete upravit na požadované a změny následně uložit.
 
Při použití "Smazat" jen v dialogovém okně potvrdíte, že DNS záznam chcete opravdu smazat. Tuto akci smazání nelze vrátit zpět!
 
Při úpravě nebo smazání DNS záznamu je potřeba také počítat s nastavenou "TTL" hodnotou, tak jak jsme popsali v části Kdy se nastavení projeví?
 

Nasměrování domény na webhosting FORPSI

Pokud jste si objednali u naší společnosti webhosting a nedošlo k automatickému nastavení DNS záznamů - nebyly splněny některé podmínky, tak v článku Přesměrování domény na webhosting FORPSI najdete podrobnější informace k tomuto přesměrování domény.