IMAP - speciální nastavení a kontroly

V rámci používání Outlooku lze provádět následující úpravy a kontroly 
 
Systémové složky
Od verze 2016 Outlook neumožňuje ručně upravovat speciální složky (Odeslaná pošta, Koncepty, Koš) tak, jak to bylo běžné v předchozích verzích. Při prvním přihlášení dojde k jejich automatickému namapování následujícím způsobem.
- Sent Items - Odeslaná pošta
- Drafts – Koncepty
- Nevyžádaná pošta – Spam
- Trash - Koš
 
Toto nastavení zajišťuje, že odeslaná pošta, koncepty i smazaná pošta budou při používání různých poštovních klientů i webmailu ukládány do stejných složek.
 
Názvy těchto složek není možné lokalizovat. 
 
 
Odebírané složky
V seznamu složek klikněte pravým tlačítkem myši na libovolnou složku a vyberte Složky IMAP ...
V okně Složky serveru IMAP klikněte na tlačítko Dotaz.
Zobrazí se seznam přihlášených a nepřihlášených složek.
 
Na obrázku jsou dva případy 
1. Složka Důležité (ačkoliv ji vidíme v seznamu složek v Outlooku) není na serveru vytvořená. Nachází se pouze v tomto Outlooku.
Nejprve se pokuste - v rámci prevence ztráty dat - zkopírovat složku (emaily v ní nacházející se) do jiné existující složky Outlooku nebo např. do Archivu... případně zazálohujte datový soubor. 
→ Přihlašte se do webmailu a vytvořte složku se stejným názvem. Poté ověřte její přihlášení způsobem popsaným výše. 
 
2. Složka K vyřízení je na serveru založená, ale nezobrazuje se v Outlooku.
→ Označte složku (u více složek kliknutím při stisknuté klávese Ctrl) a použijte tlačítko Přihlásit odběr
 

Kontrola nezdařených synchronizací
Informace o nezdařených synchronizacích ukládá Outlook do speciální složky Nezdařené synchronizace (jenom tento počítač). Zde lze nalézt problematické složky (které např. nejsou na serveru založené).

V spodním menu klikněte na ikonu Složky. Pokud není zobrazená, vyberte ji pomocí na tlačítka ''

Zobrazte zprávy ve složce Nezdařené synchronizace (jenom tento počítač).
- V tomto ilustračním příkladu jsou problémy se složkou Důležité (kterou jsme řešili v předchozí sekci článku).