Přidání účtu - nový zjednodušený průvodce

...:: Tento článek je určen pro pokročilejší uživatele ::...

Přibližně od verze 2016 používá Microsoft Outlook distribuovaný v rámci předplacené služby Microsoft 365 nové Zjednodušené přidání účtu (Simplified Account creation). Průvodce v maximální možné míře využívá automatickou konfiguraci použitím služeb Microsoftu. Uživatel tedy potřebuje znát pouze emailovou adresu a heslo. 

Tento plně automatický způsob není na našich poštovních serverech funkční!
 
Nyní postupujte podle toho, zda má Vaše doména nastavené autodiscover záznamy
 
 
1. Vaše doména nemá autodiscover DNS záznamy 
- více informací o automatické konfiguraci -  Automatické nastavení poštovního klienta
 
V úvodním okně průvodce klikněte na odkaz Upřesnit možnosti a zaškrtněte Umožnit mi ručně nastavit účet.

Klikněte na Připojit a v okně Rozšířené nastavení pak vyberte POP3 nebo IMAP podle toho, jaký typ účtu budete přidávat.
Podrobněji popisují přidání POP3 a IMAP účtu následující příspěvky znalostní báze:
 
 
2. Vaše doména má nastavené autodiscover DNS záznamy 
- více informací o automatické konfiguraci -  Automatické nastavení poštovního klienta
 
Deaktivujte zjednodušeného průvodce (článek znalostní báze Vypnutí zjednodušeného průvodce přidáním účtu) a po provedení příslušných úprav pokračujte podle návodu Přidání účtu - spolehlivý klasický průvodce starších verzí.