Smazání neaktivního cloudového účtu

Pokud je cloudový účet dlouhodobě nevyužívaný, je v souladu se smluvními podmínkami pro cloudové služby označen jako neaktivní a přidán na seznam služeb určených ke zrušení. Neaktivní účty kontrolujeme a mažeme jednou za tři měsíce. Při smazání služby není zákazníkovi automaticky vrácen případný zůstatek kreditu.
 
Cloudový účet je označen jako neaktivní, pokud po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců není v účtu dobit kredit a zároveň (po stejnou dobu) není v účtu aktivní žádná cloudová služba (tj. nedojde k žádnému odečtení kreditu např. za virtuální server nebo prostor pro zálohy).

Přeji si účet zrušit a vrátit zůstatek kreditu

Pokud si přejete vrátit zůstatek kreditu, zašlete prosím autorizovanou žádost na obchodní oddělení. Upozorňujeme, že nevracíme kredit, který byl získán formou voucheru, z marketingové akce apod. Vracíme pouze kredit, který zákazník skutečně uhradil.

Přeji si účet zachovat

Pokud si nepřejete, aby byl Váš cloudový účet pro neaktivitu zrušen, proveďte prosím jeden z následujících kroků:
 
1) Dobijte do svého účtu kredit, stačí v minimální možné výši 70 Kč / 2,70 EUR bez DPH.
 
nebo
 
2) Aktivujte dočasně nějakou službu a obratem ji zrušte. Doporučujeme Pro server, který byste v nejnižší možné konfiguraci vytvořili na několik minut (tyto servery se účtují po hodinách). Pokud server do hodiny od vytvoření opět smažete (je nutné opravdu smazání, nejen vypnutí), tak Vás to bude stát pouze maximálně 0,65 Kč / 0,03 EUR kreditu.
 
Důležité je po smazání serveru smazat i IP adresu, která po smazání VPS zůstane a byla by Vám nadále účtována.
 
Tím bude situace vyřešena na následujících 12 měsíců.