Plesk - objednávka licence

Jak mohu licenci Plesku objednat?
Pro objednávku licence zašlete autorizovaný tiket na naše obchodní oddělení. Do objednávky prosím uveďte identifikátor služby (č. objednávky ve tvaru C123456789) a typ licence, o který máte zájem. Aktuální nabídka a ceník jsou k dispozici na domovské stránce služby.
Pokud o licenci požádáte cca 3 týdny nebo méně před expirací služby Classic VPS, licenci vám rovnou vystavíme. Platit ji budete až spolu s prodloužením služby. Pokud bude do expirace služby zbývat delší období, nejprve vám dofakturujeme pronájem licence ode dne žádosti do data expirace služby. Po přijetí této platby vám pak licenci vystavíme.
 
Kdy budu mít licenci k dispozici?
Licence vystavuje naše obchodní oddělení, které je k dispozici pouze v pracovní dny. Licenci vám vystavíme nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky, příp. po přijetí poplatku za licenci, byl-li účtován.
 
Jak mám licenci použít?
Obchodní oddělení vám zašle e-mailem licenční soubor. Postup pro aktivaci licence na serveru je popsán zde.