Plesk - Instalace a nahrání licence [Linux]

1. Instalace
1.1. Přihlašte se na server pomocí SSH uživatelem root. (Pro připojení z Windows lze využít například SSH klient Putty)
 
1.2. Aktualizujte balíčky:
 
Debian/Ubuntu:
apt update&&apt upgrade -y
CentOS:
yum update -y
 
1.3. Nainstalujte Plesk pomocí automatického instalátoru:
sh <(curl https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer || wget -O - https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer)
Instalace zabere cca 10-15 minut.
 
Poznámka: Během instalace může vyskočit tato hláška:
Trying to create reverse DNS zone... /opt/psa/admin/sbin/mk_reverse_zone[23864]: Canonname is not correct fqdn
/opt/psa/admin/sbin/mk_reverse_zone[23864]: It is impossible to detect the FQDN of the host.
Please make sure that the host name is correctly specified in /etc/hosts and goes right after the host's IP address.
Depending on your OS, you might need to set the host name in /etc/HOSTNAME or /etc/hostname.
terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
 what(): Error on configure reverse DNS zone for localhost : fail to detect hostname

WARNING!
Some problems are found during create reverse DNS zone - there is error during utility '/opt/psa/admin/sbin/mk_reverse_zone' execution, please fix the problem and run it again.(see log file: /var/log/plesk/install/plesk_17.8.11_installation.log)

Continue...
Varování lze ignorovat, instalace bude pokračovat.
 
1.4. Po úspěšné instalaci uvidíte:
   Congratulations!
 
    The installation has been finished. Plesk is now running on your server.
 
    To complete the configuration process, browse either of URLs:
     * https://127.0.0.1:8443/login?secret=UOvjo2v7xGwEI7KboWPmMueX8TqvJ3ObsRhRhy2VqXc%3D
     * https://hostname:8443/login?secret=UOvjo2v7xGwEI7KboWPmMueX8TqvJ3ObsRhRhy2VqXc%3D
 
    Use the username 'admin' to log in. To log in as 'admin', use the 'plesk login' command.
    You can also log in as 'root' using your 'root' password.
 
    Use the 'plesk' command to manage the server. Run 'plesk help' for more info.
 
    Use the following commands to start and stop the Plesk web interface:
    'service psa start' and 'service psa stop' respectively.
 
    If you would like to migrate your subscriptions from other hosting panel
    or older Plesk version to this server, please check out our assistance
    options: https://www.plesk.com/professional-services/
 


The changes were applied successfully.
 
1.5. Otevřete na svém počítači webový prohlížeč a otevřete adresu https://[IP ADRESA SERVERU]:8443, tedy např. https://127.0.0.1:8443 (viz tučně vyznačená část hlášky po úspěšné instalaci výše) a přihlašte se jako uživatel root s pomocí hesla, které jste si zvolil při vytváření serveru.
 
1.6. Vyplňte požadované údaje (jméno, email a heslo uživatele admin) a zvolte zkušební Trial licenci.
 
1.7. Po vyplnění údajů a potvrzení se po několika vteřinách načte panel Plesk. Tímto je dokončena instalace a Plesk je licencován bezplatnou 30-ti denní zkušební verzí. 
 
TIP: Do češtiny můžete panel přepnout v Tools & Settings > Plesk Appearance > Languages. Vyhledejte cs-CZ/CZECH, zaškrtněte checkbox a stiskněte tlačítko Make Default. Po odhlášení a novém přihlášení bude Plesk v češtině.
 
Poznámka: Pokud chcete na serveru využívat také emaily, je nutné je aktivovat a nakonfigurovat. To můžete provést dle tohoto článku.
 
2. Licence
Po dokončení instalace musíte vložit licenci pro aktivaci Plesku. Standardně poskytujeme licenci formou licenčního souboru. Nahrání licenčního souboru je nutné povolit v konfiguračním souboru.
2.1. Pomocí SSH (viz bod 1.1.) zkopírujte soubor panel.ini.sample na panel.ini:
cp /usr/local/psa/admin/conf/panel.ini.sample /usr/local/psa/admin/conf/panel.ini
 
2.2. Otevřete soubor v textovém editoru:
nano /usr/local/psa/admin/conf/panel.ini
 
2.3. Na konec souboru přidejte následující pár řádků:
[license] 
fileUpload = on
 
2.4. Uložte soubor panel.ini. V textovém editoru nano uložení provedete klávesovou zkratkou Ctrl+X a následně potvrďte uložení klávesou Y (Yes).
 
2.5. Spusťte na svém počítači webový prohlížeč a otevřete IP adresu Vašeho serveru na portu 8443 - https://[IP ADRESA SERVERU]:8443, tedy např. https://127.0.0.1:8443 a přihlašte se.
 
2.6. Přejděte do Tools & Settings (Nástroje a nastavení) > Plesk > Licence Management (Správa licencí). Klikněte Install Key (Instalovat klíč).
 
2.7. Zvolte možnost Upload a license key file (Nahrát soubor s licenčním klíčem), vyhledejte soubor s licencí ve svém počítači a potvrďte. Po úspěšné aktivaci by Plesk měl zobrazit parametry zakoupené licence.