Reset hesla pro přístup k serveru (CentOS 7)

Pro resetování hesla v případě serveru s operačním systémem CentOS je nutné nejdříve přistoupit na server přes zotavovací konzoli a postupovat podle následujících pokynů.
Spusťte zotavovací konzoli a stiskněte virtuální tlačítko Ctrl+Alt+Delete.
V okně konzole můžete vidět spouštěcí fázi serveru s hlášením pro "grub-boot" (viz následující obrázek)
Pokud se GRUB nezobrazí, během restartu držte stisknutou klávesu Shift.
Před ukončením odpočítávání času stiskněte tlačítko "e" pro otevření editačního módu bootování.
Najděte řádek začínající Linux 16 a nahraďte ro za rw init=/sysroot/bin/sh.
 
Stiskněte Ctrl+x.
Nyní již můžeme přistoupit k resetu hesla.
Zadejte příkaz: chroot /sysroot
Resetujte heslo: passwd root - zde budete vyzváni k zadání nového hesla.
Následně zadejte: touch /.autorelabel
Opusťte chroot: exit
Nakonec restartujte systém: reboot
Server se v průběhu ještě jednou restartuje.