Slovník pojmů - emaily

Antispam

Je software, který slouží k identifikaci nevyžádané pošty. Pro každou emailovou schránku je možné nastavit, jak naložit s emaily vyhodnocenými jako spam. Více o antispamu se  dočtete v sekci Antispam
 

Blacklist

Používá se ve více významech
  • Veřejný blacklist IP adres, které jsou identifikovány jako zdroj spamu - Spamhaus.org, SpamCop.net a další. Tyto veřejné blacklisty pak využívají poštovní servery pro antispamovou ochranu.
  • Blacklist emailových schránek, do kterého si může majitel schránky přidat adresy nebo domény, ze kterých nechce dostávat žádné emaily
Obecně je blacklist jakási černá listina objektů (IP adres, emailových adres, domén), od kterých nechceme dostávat žádné zprávy.
 

Cache (dočasná paměť)

Webová cache slouží k ukládání předchozích odpovědí od webových serverů jako jsou webové stránky nebo obrázky. Informace uložené v cache mohou být znovu využity a tím je možné snížit vytížení přenosových cest počítačových sítí a též zátěž webových serverů. Webová cache je obvyklou součástí webového prohlížeče. Správci větších počítačových sítí nebo poskytovatelé internetového připojení používají proxy servery, které cachují data pocházející od webových serverů k webovým klientům.
 
DNS cache - DNS server ukládá do své cache mapování doménových jmen na IP adresy. Trvanlivost záznamu v cache určuje správce daného doménového záznamu.
 

Emailový klient

Je počítačový program, který slouží k přijímání, odesílání a správě elektronické pošty (emailů). Komunikace s emailovou schránkou na serveru probíhá pomocí internetových protokolů. K nejběžnějším protokolům pro příjem zpráv patří POP3 a IMAP, pro odesílání pošty SMTP.
 

IMAP

Internet Message Access Protocol je internetový protokol sloužící pro přístup do emailové schránky na serveru. Rozdíl mezi protokolem IMAP a POP3 je popsaný v článku Rozdíly mezi protokoly POP3 a IMAP.
 

IP adresa

Každé zařízení připojené do internetu má svoji číselnou adresu - IP adresu.
 
IP adresa IPv4 má tvar čtyř čísel od 0 do 255 oddělených tečkami, např. 81.2.196.184. IP adresa IPv6 má tvar osmi skupin čtyř hexadecimálních číslic oddělených dvojtečkami, tvar může být zkrácený, např. 2001:15e8:102:1::c4b8.
 
Rozlišuje se veřejná IP adresa a lokální IP adresa. Lokální nebo také interní IP adresu máte přidělenou ve vaší interní síti. Z jiného umístění v internetu je vaše zařízení vidět pod veřejnou IP adresou. Různá zařízení v interní síti mohou mít stejnou veřejnou IP adresu.
 
IP adresa vašeho zařízení (jak veřejná, tak lokální) se může měnit podle toho, jakým způsobem se k internetu připojíte, tedy jakého poskytovatele internetového připojení použijete. Můžete mít také dynamicky přidělovanou IP adresu, to znamená, že vaše IP se mění v určitých intervalech, i když používáte stejného poskytovatele internetového připojení.
 
To jakou IP adresu máte právě přidělenou, zjistíte např. na stránkách www.mojeip.cz
 

MX záznam

Je jeden z typů DNS záznamů. MX záznam domény určuje, na jaké mailservery se mají doručovat emaily pro emailové adresy dané domény.
 
Doména může mít více MX záznamů s různými prioritami (čím nižší číslo, tím vyšší priorita). Emaily pro danou doménu se doručují primárně na mailserver s nejvyšší prioritou. Pokud je tento poštovní server nedostupný, doručují se emaily na mailservery s nižší prioritou.
 

POP3

Post Office Protocol je internetový protokol sloužící pro stahování zpráv ze schránky na serveru do lokálního poštovního klienta.  Rozdíl mezi protokolem POP3 a IMAP je popsaný v článku Rozdíly mezi protokoly POP3 a IMAP
 

Poštovní klient

 

SMTP

Simple Mail Transport Protocol je internetový protokol určený pro přenos emailů mezi poštovním klientem a poštovním serverem nebo mezi jednotlivými poštovními servery.
 

SPF

Sender Policy Framework je validační systém sloužící pro ochranu před spamem, phishingem a dalšími nevyžádanámi emaily. Je založen na tom, že majitelé domény zveřejňují v SPF záznamech domény informace o tom, ze kterých mailserverů je možné odesílat emaily z dané domény. Tento systém slouží jako účinná ochrana před zneužitím domény ve spamech, phishingu apod. Může však docházet k potížím s doručováním legitimních zpráv, viz článek Přesměrování zpráv a SPF. Tyto potíže je však obvykle možné nějakým způsobem vyřešit.
 

Webmail

Je webové rozhraní pro přístup do emailové schránky. Umožňuje pomocí IMAP protokolu pracovat s emaily (číst, odesílat, třídit do složek), stejným způsobem jako pomocí poštovního klienta. Rovněž umožňuje konfigurovat emailovou schránku (antispam, přesměrování, automatická odpověď, filtry). Dále je v něm integrovaný  adresář, kalendář, poznámky. Pod účtem postmaster je možné administrovat emailové schránky, emailové aliasy a emailové roboty.