Jak zjistím zaplnění schránky?


Zaplnění schránky bývá častým důvodem pro nedoručování (převážně velikých) emailů. Jestliže emaily pravidelně nearchivujete, je vhodné průběžně kvótu schránky kontrolovat. Protože naše poštovní servery nezasílají upozornění při zaplnění schránky, je třeba použít nástroje dostupné v poštovních klientech (s výjimkou emailových programů společnosti Microsoft - Outlook, Outlook Express, Pošta pro Windows 10). 
 
1. Webmail

a) Běžný uživatel webmailu zobrazí dispozici informaci o zaplnění schránky v Nastavení > Informace: Využití schránky nebo při odhlášení.

b) postmaster (nebo jím delegovaný účetmůže zobrazit kvóty schránek v sekci Administrace > Schránky
 

2. Thunderbird
Thunderbird umožňuje zobrazit kvótu schránky po kliknutí pravým tlačítkem např. na složku Doručená pošta > Vlastnosti - záložka Kvóta.

V nových verzích se informace o kvótě zobrazuje i ve stavovém řádku.
 

3. eM Client
Informaci o zaplněném místu ve schránce zjistíte kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolnou složku. Z kontextové nabídky zvolte položku Vlastnosti.

V okně Vlastnosti přejděte na kartu Kvóta.
 

4. Apple Mail
Informaci o zaplněném místu ve schránce zjistíte kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolnou složku. Z kontextové nabídky zvolte položku Načíst informace o účtu.

V okně, které se otevře, přejděte na kartu Využití místa.
 

5. Outlook
Ani jeden z poštovních klientů společnosti Microsoft neumožňuje graficky zobrazit zaplněné místo IMAP schránky (a to ani pomocí zdarma doplňků třetích stran). Tato funkce je dostupná jen při použití Exchange účtu.
 
Jedna z možností je zjistit velikost, jakou zprávy IMAP účtu zabírají ve zkomprimovaném datovém souboru osobních složek. Zjištěná velikost však nemusí přesně odpovídat skutečné velikosti schránky na serveru.
 
Klikněte pravým tlačítkem myši na název účtu.  Z kontextové nabídky zvolte položku Vlastnosti datového souboru.
 
V okně vlastnosti nejprve klikněte na tlačítko Upřesnit (1.) a v novém okně zvolte Komprimovat (2.)

Po dokončení komprimace zavřete okno Nastavené datového souboru a v okně Vlastnosti klikněte na tlačítko Velikost složky (3.)