Nastavení alternativních adres odesílatele

V závislosti na variantě hostingu lze při odeslání emailu z webmailu používat až 5 alternativních emailových adres (aliasů, identit odesílání...).
 
1. V rámci služby BUSINESS mail lze připojit až 4 schránky, jejichž adresy lze použít při odesílání. 
 
 
2. U všech variant hostingů s emailovými službami lze přidat jednu adresu následujícím způsobem.
 
V horním menu přejděte na záložku Nastavení.
 
Jestliže není tato položka v menu zobrazená (většinou při nižších rozlišeních monitoru nebo menší velikosti okna prohlížeče), klikněte na záložku Další.
menu Volby
 
V hlavním levém menu zvolte v položku Zprávy > Vytváření zprávy a zaškrtněte volbu Povolit / Zakázat alternativní emailové adresy.
Do pole Alternativní adresa odesílatele zadejte požadovanou adresu.
 
Adresa zatím není ověřená (je zobrazen status Neověřená a adresa se neobjeví v seznamu adres dostupných pro odesílání) - provedeme její ověření.
 
Kliknutí na tlačítko OK dojde k zaslání ověřovacího emailu.
 
Přihlaste se do schránky, která bude sloužit jako alternativní adresa a zkopírujte ověřovací klíč.
 
Vložte zkopírovaný klíč ve webmailu do příslušného pole a dokončete přidání adresy kliknutím na tlačítko OK.
 
 

Pozn: ověření zadávané adresy je z důvodu prevence zneužití adresy, k níž uživatel nemá přístup nebo není oprávněn ji používat - např. při phishingu.