Posílání velkých příloh


Ačkoliv je možné prostřednictvím našich poštovních serverů odeslat soubory o velikosti několika desítek MB, ne všechny poštovní servery emaily s velikou přílohou akceptují. Z tohoto důvodu je vhodné uložit soubor do dokumentů webmailu a odeslat pouze odkaz.
 
Aktivace
V horním menu přejděte na záložku Nastavení.
 
Jestliže není tato položka v menu zobrazená (většinou při nižších rozlišeních monitoru nebo menší velikosti okna prohlížeče), klikněte na záložku Další.
menu Volby
 
V levém menu zvolte v sekci Nastavení položku Zprávy. Na záložce Vytváření zprávy zaškrtněte Povolit funkci správa velkých příloh.
Ve výchozím nastavení budou přílohy odesílané pomocí odkazu u každého souboru, který překročí nastavení limit (na obrázku jde o 1MB). Pokud chcete aktivovat odeslání odkazu pouze ručně, nastavte velmi vysoký limit (např. 100MB). 
 
 
Odeslání odkazu na soubor
V okně editoru zprávy přiložte soubor, který překračuje nastavený limit. Soubor se po odeslání uloží do složky Správa příloh, která se nachází v Dokumentech
 
Pokud je velikost přikládaného souboru menší než nastavený limit, aktivujte se odeslání odkazu pomocí menu, které se nachází u přiloženého souboru. Zaškrtněte položku Poslat jako odkaz. 
Indikace odeslání přílohy pomocí odkazu je barevná - ikona sponky je po aktivaci modrá.
 
Před odesláním můžete v akčním menu nastavit platnost odkazu ke stažení. Pokud není nastavena, je výchozí platnost 1 měsíc. Po uplynutí této doby je sice odkaz neaktivní, soubor se však stále nachází v Dokumentech webmailu.
 
Podobným způsobem lze rovněž odeslat libovolný soubor uložený v dokumentech webmailu. Označte soubor a z menu vyberte ikonu Odeslat (alternativně použijte pravé tlačítko myši a z kontextového menu zvolte Odeslat). Bude-li třeba (soubor je nižší jak nastavený limit) aktivujte odeslání pomocí odkazu. 
 
 
Stažení příloh příjemcem
Odkazy na stažení příloh jsou spolu s informací o jejich platnosti se nacházejí na začátku emailu.
 
 
Odstranění expirovaných příloh z dokumentů
Pro odstranění souborů přiložených v okně editoru a odeslaných pomocí odkazu přejděte v Dokumentech do složky Správa příloh.
Soubory označte a smažte běžným způsobem.