Jak mohu upravit kontaktní údaje u .SK domény

Nejdříve si upravte kontaktní údaje ve své zákaznické administraci, sekce "Kontakty". Poté si zašlete autorizovaný požadavek na doménové oddělení a uveďte název domény, u které chcete změnu údajů provést a také ID kontaktu ze své zákaznické administrace, kde jsou již detaily upraveny a připraveny pro využití ke změně v hlavním registru SK-NIC. Úpravu provedeme online a zcela zdarma.

Nedoporučujeme uvádět kontaktní email majitele stejný jako je doména (například: u domény vasedomena.sk nedoporučujeme uvádět kontaktní mail info@vasedomena.sk). Pokud totiž dojde ke znefunkčnění domény z jakéhokoliv důvodu (expirace domény, pozdní prodloužení, nefunkčnost DNS záznamu....), mohou nastat komplikace - nebude Vám fungovat kontaktní email u domény a nebude možné provést ani úpravu kontaktních údajů.

V případě, že jste ztratili přihlašovací údaje do administrace a e-mail, na který bychom je mohli zaslat, již není dostupný (byl zrušen, ztratili jste přístupové heslo apod.), provedeme dané změny pouze na základě písemného čestného prohlášení, jehož text naleznete níže.  Uvedenou žádost  (dle typu subjektu) zkopírujte do nového dokumentu,  doplňte dle pokynů a s úředně ověřeným podpisem majitele domény zašlete pozemní poštou (nejlépe doporučeně) na adresu našeho sídla:
 
______________________________________________________________________________

INTERNET CZ, a. s.
správa domén
Ktiš 2
384 03 KTIŠ
 
UPOZORNĚNÍ: Údaje na legalizaci dokumentu (tj. jméno a adresa trv. bydliště držitele domény, případně statutárního orgánu u právnických osob) budou porovnány s údaji v Whois databázi hlavního registru domén. Pakliže se nebudou shodovat, nemůže být úprava údajů v registru provedena!

_____________________________________________________________________________


Text čestného prohlášení pro fyzické osoby:

Já, …….............. ……..................................... narozen/a ...... ...... ….......... prohlašuji, že jsem jediným a výlučným majitelem a držitelem domény ............................................................................ (uveďte název domény ve tvaru doména.tld)   a mám oprávnění s touto nakládat. 

Čestně prohlašuji, že z důvodu .................................................................................... (uveďte př. nedostupnosti apod.) nemohu využívat dosud uvedené a registrované kontaktní údaje a nemohu tak provést řádnou autorizaci dle Smluvních podmínek FORPSI. 

Tímto tedy žádám o změnu kontaktních údajů v zákaznickém účtu, kde je doména vedena, a v databázi hlavního registru domény na ............................................................................ (uveďte požadovanou a dostupnou e-mailovou adresu). Zároveň žádám o zaslání přístupových údajů do dané zákaznické administrace na nový e-mail.

Údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a nepoškozují práva jiných osob. Současně prohlašuji, že jsem si vědom všech právních následků nepravdivého čestného prohlášení včetně případné přestupkové, správně deliktní nebo trestněprávní odpovědnosti.


 ___________________________________________________________
                        (úředně ověřený podpis vlastníka domény)
 
____________________________________________________________________________


Text čestného prohlášení pro právnické osoby:

Prohlašuji, že jsem oprávněn zastupovat v jednání společnost ............................................................................ (uveďte jméno firmy, IČO), která je jediným a výlučným vlastníkem domény ...........................................  (uveďte název domény ve tvaru doména.tld), která má opravnění s touto nakládat. 

Čestně prohlašuji, že z důvodu ............................................................................ (uveďte př. nedostupnosti apod.) nemohu využívat dosud uvedené a registrované kontaktní údaje a nemohu tak provést řádnou autorizaci dle Smluvních podmínek FORPSI. 

Tímto tedy žádám o změnu kontaktních údajů v zákaznickém účtu, kde je doména vedena, a v databázi hlavního registru domény na ............................................................................ (uveďte požadovanou a dostupnou e-mailovou adresu). Zároveň žádám o zaslání přístupových údajů do dané zákaznické administrace na nový e-mail. 

Údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a nepoškozují práva jiných osob. Současně prohlašuji, že jsem si vědom všech právních následků nepravdivého čestného prohlášení včetně případné přestupkové, správně deliktní nebo trestněprávní odpovědnosti.
                                                                                                    
                                                          
 ___________________________________________________________
                        (úředně ověřený podpis vlastníka domény)