Sdílení souborů a složek


Soubory nahrané do webmailu lze sdílet dvěma způsoby:
  • sdílením složky, ve které se soubor nachází - toto lze použít pouze mezi uživateli domény v rámci webmailu
  • prostřednictvím odkazu na konkrétní soubor
 
Sdílení složky
V seznamu složek klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou složku a vyberte Sdílet.
Můžete pouze ukázat na adresář myší a kliknout na nabídku.
 
Zobrazí se okno nastavení sdílení
- zadejte název schránky (bez domény), se kterou chcete adresář sdílet (1.),
- nastavte oprávnění: Zobrazovat obsah nebo Povolit úpravy (2.),

Sdílení uložte kliknutím na tlačítko Sdílet (3.)


Zrušení a úpravy sdílení
Ve spodní části okna se zobrazuje seznam uživatelů, se kterými adresář sdílíte (4.). Zde můžete změnit libovolnému uživateli změnit oprávnění nebo sdílení ukončit.Získání veřejného odkazu na soubor
Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Vlastnosti. 
Zaškrtněte Veřejný odkaz a odkaz zkopírujte do schránky pro pozdější vložení do emailu nebo odeslání jiným způsobem.
 
Odkaz bude aktivní po kliknutí na tlačítko OK.
 
 
Odeslání odkazu na soubor(y) emailem
Vyberete požadované soubory a na panelu nástrojů použijte tlačítko . Alternativně můžete kliknout pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolit položku Odeslat. 
 
Soubory budou přiložené k novému emailu. V závislosti na velikosti přiložených souborů se přiloží soubor nebo odkaz ke stažení.
 
Postup je stejný jako při  posílání velkých příloh.
 
 
Úpravy sdílení
Pokud potřebujete upravit oprávnění, odeberte nejprve příslušnou adresu ze seznamu a poté ji znovu přidejte s požadovaným oprávněním.
 
 
Zrušení sdílení
Pro odstranění konkrétní schránky klikněte na konci řádku na odkaz Smazat
 
Pro zrušení sdílení složky odstraňte ze seznamu všechny uživatele. Sdílení se pak automaticky zruší.