Sdílení složek

V seznamu složek klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou složku a vyberte Sdílet.
Můžete pouze ukázat na adresář myší a kliknout na nabídku.
 
Zobrazí se okno nastavení sdílení
- zadejte název schránky (bez domény), se kterou chcete adresář sdílet (1.),
- nastavte oprávnění: Zobrazovat obsah nebo Povolit úpravy (2.),

Sdílení uložte kliknutím na tlačítko Sdílet (3.)


Zrušení a úpravy sdílení
Ve spodní části okna se zobrazuje seznam uživatelů, se kterými adresář sdílíte (4.). Zde můžete změnit libovolnému uživateli změnit oprávnění nebo sdílení ukončit.