Konfigurace SMTP serveru - autorizace

Z bezpečnostních důvodů je možné odesílat přes server smtp.forpsi.com pouze po platné autorizaci. Navíc doména odesílatele musí být stejná jako doména účtu pro autorizaci nebo musí být jejím aliasem.
 
  • Autorizace
K SMTP serveru je nutné se autorizovat - je nutné zadat správný login a heslo. Jsou podporovány metody autorizace LOGIN a PLAIN. Pokud nemáte nastavenou autorizaci k smtp serveru, vypíše se např. tato chybová hláška:
 
 MS Outlook:
Úkol jan.novak@mailtest.cz - odesílání ohlásil chybu (0x800CCC78): Zprávu nelze odeslat. Ověřte, zda je ve vlastnostech účtu zadána správná e-mailová adresa.  Odpověď serveru: 550 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh authentication failed

Thunderbird:
Při odesílání zprávy nastala chyba. Server odpověděl: 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh authentication failed. Ověřte prosím správnost své e-mailové adresy a zkuste to znovu.

Opera Mail:
Vnitřní chyba [550 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh authentication failed]

V chybových hlášeních se zobrazuje odpověď serveru (chybné heslo):
5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh authentication failed
nebo (chybný uživatel - musí být celá emailová adresa)
5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh authentication rejected
nebo (zablokovaný smtp přístup - je třeba kontaktovat naši podporu)
5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh authentication rejected access disabled

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba : je třeba upravit nastavení emailového účtu ve vašem klientovi, návod pro nastavení jednotlivých poštovních klientů naleznete v sekci Emailoví klienti.
 
  • Doména v odesílateli musí být stejná jako doména účtu, ke kterému se autorizujete, nebo její alias
Protože je SMTP server součástí naší nabídky webhostingu, a ten je vázaný na konkrétní doménu (případně její aliasy), je povoleno odesílat emaily pouze z domény (aliasu), ke které je webhosting objednaný. Znamená to, že pokud budete mít nastavenou identitu (odesílatele) z domény, kterou u FORPSI nehostujete (např. freemaily), anebo z domény, kterou hostujete, ale nepřihlásili jste se k jejímu SMTP účtu, odeslání emailu nebude povoleno. Výsledkem bude chybová hláška s odpovědí od serveru typu:  
5.1.0 <jan.novak@domena.cz> sender rejected

Pokud potřebujete odesílat e-maily jako například nekdo@seznam.cz, bude nutné použít příslušné SMTP - v tomto případě SMTP Seznamu.
 
 Podobným způsobem nelze odesílat z domén 3.řádu (i když doména 2. řádu u nás hostuje).
 
 Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: zkontrolujte nastavení emailového účtu ve vašem klientovi, návod pro nastavení jednotlivých poštovních klientů naleznete v sekci Emailoví klienti.

 
 

Poznámka: ve webmailu je možné nastavit externí účty nebo alternativní adresu odesílatele. Příslušné adresy lze pak (pouze ve webmailu) použít jako adresy odesílatele, i když jejich doména neodpovídá doméně účtu, ke kterému jste přihlášeni, ani není její alias.
 
PoznámkaZ bezpečnostních důvodů je zakázán RELAY (i po autorizaci) emailů zasílaných právě přes cizí mailservery. Každý poštovní server je možné nakonfigurovat tak, aby posílal emaily přímo příjemci (podle specifikace v DNS). V případě potíží s konfigurací se obraťte na dodavatele Vašeho softwaru.
 
  • Z jedné IP je během jedné hodiny povoleno maximálně 10 neplatných pokusů o autorizaci
Protože spammeři se opakovaně pokouší prolamovat hesla ke schránkám, kontroluje se na smtp serveru pro každou IP adresu počet neúspěšných autorizací. Pokud je tento počet větší než 10, další smtp spojení z dané IP adresy jsou odmítána s chybou
5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh Connection refused from 112.67.35.229. Too many authorization failures from this IP, try again later.
 
Může se stát, že z uvedeného důvodu dojde k zablokování vaší IP, když při pokusu o odeslání emailu zadáváte špatně heslo, máte špatně nakonfigurovaného klienta apod.
 
Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chybaStačí hodinu počkat, nebo můžete kontaktovat naši zákaznickou podporu na https://support.forpsi.com , abychom zrušili blokaci vaší IP.