Nový emailový účet IMAP vytvoříte přes menu Nástroje --> Účty, případně tlačítko Nový účet v okně Účty.
 
 
 
Zvolíte Pošta --> Jiné a kliknete na Další.
 
 
Zadejte vaši emailovou adresu a klikněte na Další.
 
 
Zvolte typ serveru příchozí pošty IMAP, jako server příchozí pošty zadejte imap.forpsi.com, jako uživatelské jméno celou vaši emailovou adresu. Klikněte na Další.
 
 
Jako server odchozí pošty zadejte smtp.forpsi.com, jako uživatelské jméno ponechte celou vaši emailovou adresu.
 
 
Pokud test nastavení proběhne v pořádku, klikněte na Další.
 
 
Zadejte vaše jméno tak, jak se bude zobrazovat příjemcům vašich emailů. Klikněte na Další.
 
 
Klikněte na Dokončit.
 
 
Ještě zbývá nastavit zabezpečené spojení. Vyberte znovu Nástroje --> Účty, karta SMTP. Zadejte Port 587 a Vynutit použití SSL/TLS.
 
 
Vyberte kartu IMAP, zadejte Port 143 a Vynutit použití SSL/TLS. Můžete zkontrolovat detekci speciálních složek a klikněte na OK.
 
 
Tímto je nastavení účtu hotové.