Synchronizace kalendáře aplikace emClient


Výběr kalendáře
Pro přechod na stránky volby kalendářů pro synchronizaci klikněte na horním menu na záložku Synchronizace. Jestliže není tato položka v menu zobrazená (většinou při nižších rozlišeních monitoru nebo menší velikosti okna prohlížeče), klikněte nejprve na záložku Další.
menu Synchronizace
 
V hlavním levém menu přejděte na Kalendář.
vyber CalDAV kalendare
  • Zvolte kalendář, který chcete synchronizovat.
  • Uložte nastavení kliknutím na tlačítko OK.

 

Přidání kalendáře do klienta

Vzdálený kalendář přidáte jako nový účet: menu Nástroje > Účty > Kalendář
 
Vyberte položku CalDAV a spusťte průvodce konfigurací.
 
Doplňte název serveru a přístupové údaje
 
Na další straně zadejte název účtu (bude zobrazován v seznamu kalendářů; pozor tento název nelze později změnit) a ukončete průvodce kliknutím na tlačítko Dokončit.  

 

Známé problémy

  • Události vytvořené nebo upravené v kalendáři emClient nelze dále upravovat nebo mazat
    - proveďte požadované změny ve webmailu
  • Opakované události se mohou špatně synchronizovat, jestliže v upravíte (smažete) pouze některé události v řadě nebo pokud obsahují počet opakování místo datumu ukončení
  • Účastníci události se nemusí vždy korektně synchronizovat.