iPhone obsahuje nativního emailového klienta, který umožňuje nastavit POP3 nebo IMAP účet pro přijímání pošty. Používání POP3 účtu na mobilních zařízeních je obecně méně výhodnější, proto v tomto článku popisujeme nastavení IMAP účtu.
 
Přejděte do Nastavení vyberte Pošta, kontakty, kalendáře
 
Zvolte Přidat účet.

      
Na stránce volby typu účtu vyberte Přidat poštovní účet. Dojde ke spuštění průvodce, který Vás povede nastavením účtu.
 
Zadejte emailovou adresu a heslo
  • emailová adresa musí být stejná nebo alias domény, kterou později použijete v nastavení smtp serveru
 
Typ účtu ponechte předvolený IMAP
 
Pro konfiguraci příchozí pošty použijte následující údaje
 
Pokračujte konfigurací odchozí pošty - SMTP
 
Nakonec zvolte aplikace, které budete s účtem používat
 
Tapnutím na tlačítko Uložit zobrazíte přehled nastavení.
 
Nyní provedeme kontrolu nastavení účtu nejprve tapnutím na Ostatní  a poté SMTP smtp.forpsi.com
  • zkontrolujte nastavení IMAP složek
  • doplňte předponu cesty IMAP - INBOX
 
Pokračujte kontrolou SMTP přechodem na předchozí stránku a volbou SMTP smtp.forpsi.com

 
Zvolte Primární server - funkční nastavení smtp serveru je na následujícím obrázku
 
Průvodce přidání účtu dokončete tapnutím na tlačítko Hotovo.