Přizpůsobení vzhledu webmailu

Webmail umožňuje dvě základní úpravy
  • barva barevného vzhledu prostředí webmailu (světlý a tmavý)
  • vzhled levého menu (ikony s popisky, ikony)
 
Pro úpravy vzhledu klikněte v horním menu na položku Nastavení.  
 

1. Pro změnu barevného vzhledu webmailu vyberte na stránce Nastavení položku Obecné.
 Zmena vzhledu
Provedené změny se použijí po kliknutí na tlačítko OK.


2. Pro změnu vzhledu levého menu klikněte v levém horním rohu na první ikonu.
Výsledkem bude zobrazení ikon, které se po najetí myší dočasně rozbalí.