Historie změn webmailu

1. února 2021 - aktualizace Smart a Classic verze 
Smart
 • oprava zobrazování avataru v rámci domény
 • alternativní adresy - zpřehlednění (redesign)
 • redesign informací zobrazovaných při přiblížení / dosažení kvóty (včetně vizualizace v rozhraní)
Classic
 • oprava funkčnosti Administrace v IE11
 • oprava nefunkčního nastavení přepisování obálkové adresy odesílatele u aliasů
 • sjednocení obsahu a vzhledu stránky s informacemi se Smart verzí
 • redesign pokročilého vyhledávání
 • redesign stránky nastavení
Známe problémy
 • nefunkční sdílení souborů z dokumentů webmailu prostřednictvím veřejného odkazu ve Smart i Classic verzi
  • odesílání velkých příloh pomocí odkazu
  • jakékoliv použití veřejného odkazu na soubor umístěný v dokumentech webmailu (Soubory)

8. prosince 2020 - aktualizace Smart a Classic verze
 • redesign přihlašovací stránky
Smart
 • použití odlišné automatické odpovědi pro externí doménu (Business Mail)
 • možnost vložení HTML kódu (zobrazení a úpravy) do podpisu      
 • přesun (kopírování) adresy příjemce v polích okna psaní zprávy      
 • tlačítko reset pro vstupní pole vyhledávání      
 • vizuální feedback v průběhu automatického doplňování kontaktů adresáře
 • opravy reportovaných chyb
 • zrychlení přihlašování a zkrácení odezvy jednotlivých modulů
Classic (dříve původní /klasická verze)
 • redesign rozhraní
 • Administrace aliasů (přeposílání) není plně funkční - doporučujeme používat verzi Smart


30. listopadu 2020 - drobné úpravy šablon Smart verze
 • zobrazování znaků s diakritikou některých modulů v prohlížeči Maxthorn

9. října 2020 - aktualizace předchozí verze webmailu
 • oprava chyby odesílání v Internet Exploreru 11
 • sekce Administrace není kompatibilní ze zastaralým prohlížečem Internet Explorer 11
 
16. září 2020 - hlavní upgrade na verzi Smart
 • kompletní redesign
 • vylepšení funkcí
 
28. listopadu 2019 - úpravy infrastruktury
 • úplná aktualizace serverů
 • rozšíření infrastruktury o vlastní IMAP servery
 • z důvodu ukončení podpory předchozí verze webmailu vývojářem došlo k deaktivaci některých funkcí (plně zajišťovaných v aktuální 'nové' verzi)
  - externí účty, synchronizace, wap verze pro starší mobilní telefony
 
3. května 2019 -  opravy
Opravy
 • oprava chyby, která v Administraci způsobovala nezobrazování adresy přeposílání v případě, kdy běžný uživatel webmailu aktivoval u přeposílání přepisování obálkové adresy odesílatele
  (možnost nastavit přepisování obálkové adresy odesílatele je tedy funkční i v administraci schránek)
Známé problémy
 • Administrace - při uložení základního nastavení dojde u schránky ke zrušení přesměrování a automatické odpovědi
 
28. února 2019 -  aktualizace funkcí
Novinky
 • nyní je možné u přeposílání běžného účtu zapnout přepisování obálkové adresy odesílatele, což odstraňuje problém při doručování přeposílaných zpráv, které jsou odmítané z důvodu SPF záznamu původního odesílatele
  (možnost nastavit přepisování obálkové adresy odesílatele není funkční v administraci schránek; pokud je již nastaveno, nezobrazuje se v Administraci u schránky cíl přeposílání)
Opravy
 • oprava chyby, která v Administraci způsobovala u běžného účtu odstranění přesměrování po změně hesla
 • změna chování - v heslu nelze nyní použít znaky s diakritikou
Známé problémy
 • Administrace - nastavení přepisování obálkové adresy odesílatele není funkční
 • Administrace - při uložení základního nastavení dojde u schránky ke zrušení přesměrování a automatické odpovědi
 
15. února 2018 - aktualizace funkcí
 • oprava chyby, kdy se nezobrazoval odkaz na soubor odesílaný pomocí funkce Správa velkých příloh v případě, že tělo emailu obsahovalo vložený obrázek
 
21. prosince 2017 - upgrade
 
Novinky
 • přidána možnost filtrování podle libovolného záznamu v hlavičce emailu
 • úprava nápovědy externích účtů
Opravy
 • opravy reportovaných chyb
 • oprava nefunkčního mazání příloh ze zprávy
Známé problémy
 • zůstává formát datumu zvolený v nastavení se nepoužije v seznamech (zpráv, úkolů, poznámek...)
 • nelze smazat složku, která je použití ve filtru (nezobrazí se dialog s informací)
 • smazání přílohy ze zprávy není funkční (přílohu lze pouze přesunout do Dokumentů webmailu; případně pak smazat z Dokumentů - Hlavní adresář)
 • do připojeného Dropbox účtu nelze nahrávat soubory
 • po změně hesla v administraci dojde u schránce ke zrušení přesměrování a automatické odpovědi
  po uložení dojde u schránce ke zrušení přesměrování a automatické odpovědi
  - po změně hesla přejděte na kartu Pokročilá nastavení, zkontrolujte nastavené přesměrování a klikněte na tlačítko "Uložit pokročilá nastavení"
 • při zobrazení konverzace nelze ze zpráv odebrat štítky
 
 
20. listopadu 2017
Upgrade CalDAV serveru
 • oprava synchronizace celodenní události trvající více dní, která byla vytvořená ve webmailu
 
17. října 2017 - upgrade
Změny
Nastavení
 • přidána možnost nastavit stránku, které se bude zobrazovat po přihlášení
 • zjednodušení nastavení serveru externího účtu
Mailadmin
 • pro editaci schránky v Maildminu stačí kliknout na řádek
 • redesign levého menu (odstranění ikon a přidání textových popisků tak, je to na stránce Zprávy)
Webové úložiště bylo  přejmenováno na Dokumenty
Zprávy
 • zjednodušení kontextové nabídky (sloučení položek Vytvořit ze zprávy...)
 • redesign emailu, který se posílá při použití funkce Správa velkých příloh
 • připnout a odložit doručení zprávy je nyní možné i při jejím prohlížení
Vyhledávání
 • přidáno tlačítko pro reset hodnot zadaných vyhledávacích polích
Opravy
 • oprava chybné interpretace některých klávesových zkratek v macOS
 • po editaci filtru s přesměrováním není zobrazovaná cílová emailová adresa
 • při přeposlání emailu je text vložen do souboru bodypart.txt
Známé problémy
 • zůstává formát datumu zvolený v nastavení se nepoužije v seznamech (zpráv, úkolů, poznámek...)
 • nelze smazat složku, která je použití ve filtru (nezobrazí se dialog s informací)
 • smazání přílohy ze zprávy není funkční (přílohu lze pouze přesunout do Dokumentů webmailu; případně pak smazat z Dokumentů - Hlavní adresář)
 • do připojeného Dropbox účtu nelze nahrávat soubory
 
16. října 2017
Upgrade CalDAV serveru
 • vylepšení kompatibility s Apple klienty - v konfiguraci CalDAV účtu nyní stačí zadat pouze adresu serveru (email.forpsi.com) místo principals URL.
 • oprava chyby, která způsobovala nemožnost synchronizace u emailových účtů, které měly nastavené heslo s některými speciálními znaky
 
29. září 2017
Upgrade CalDAV serveru
 • lepší kompatibilita s MS Outlookem
  - opraveno: není možné synchronizovat událost, která má v poznámce více řádků
  - opraveno:  u opakované události přidané nebo  upravené v Outlooku se nezachová konec opakování (událost je opakovaná bez ukončení)
  - opraveno: nelze smazat události uvnitř řady opakovaných událostí
 • lepší kompatibilita s Android klienty
  - opraveno: u celodenní opakované událost s datem ukončení se odstraní datum ukončení
 • zlepšení synchronizace opakovaných událostí, mazání události uvnitř řady opakujících se událostí je funkční v následujících klientech (platformách)
  - Thunderbird
   - Outlook
   - iOS
   - macOS
 
13. února 2017
Upgrade CalDAV serveru
 • zlepšené podpory Windows klientů (Windows Mobile, Microsoft Outlook)
 • čtěte prosím příspěvky CalDAV synchronizace
 
7. prosince 2016
 • změna URL zobrazující se v adresním řádku prohlížeče po přihlášení do webmailu na email.forpsi.com
 
15. listopadu 2016
 • u slabého hesla je po určitém počtu přihlášení zobrazen formulář sloužící ke změně hesla
 
1. listopadu 2016 - upgrade
Novinky
 • redesign seznamu složek
 • volba pozice náhledového okna
 • implementace šablon emailů
 • ve filtru lze nyní použít více podmínek
 • řazení podle velikosti
 • větší možnost nastavení času odložení doručení zprávy
 • pokud je adresa odesílatele v adresáři, zobrazovat v seznamu zpráv jméno z adresáře
 • implementace zobrazení náhledů obrázků ve webovém úložišti
 • lepší integrace modulu Poznámky (sdílení, plovoucí okno editoru)
 • zobrazení jména kontaktu z adresáře v seznamu zpráv
 • Administrace - export více informací
 • Administrace - při editaci účtu je možné v popisu schránky použít diakritiku
Opravy a úpravy chování
 • při blokování ze seznamu adres se přidá adresa odesílatele místo obálkové adresy
 • zobrazeni informace o mazání z koše podle hodnoty v nastavení
 • zjednodušený dialog pro přidání automatické odpovědi včetně obsahu emailu automatické odpovědi
 • odstraněn problém při odesílání při zadání neplatné emailové adresy příjemce (uvozovky, mezera)
 • ukládání kontaktů po odeslání emailu
 • Administrace - při přihlášení pod aliasovou doménou není v administraci zobrazen seznam vytvořených schránek
Známé problémy
 • PDF příloha není otevřena v integrovaném prohlížeči, i když je nainstalován plugin
 • nefunkční export složek (je opraveno v příští verzi)
 
7. června 2016 - upgrade
 
Novinky, úpravy a opravy
 • přidána možnost vytvořit novou položku (email, kontakt...) z libovolného modulu
 • čtení zpráv ve více oknech
 • podpora drag'n'drop v rámci levého submenu Složky
 • možnost zahájení psaní nové zprávy z libovolného modulu
 • zvýšení velikosti textu podpisu na 10 KB
 • zobrazování času automatického ukládání
   
 • zobrazování upozornění v prohlížeči na události kalendáře a pozvánky
 • přidání externího iCal kalendáře
 • zobrazování upozornění, když je čas zadávané události v minulosti
   
 • implementace modulu Poznámky (včetně podpory drag and drop)
 • Filtry - zobrazování složek ve vyskakovacím okně
 • kopírování antispamových pravidel účtu Postmaster - dostupné v nastavení antispamu této schránky
 • zjednodušení obsahu stránky Aktivita schránky
 • Webové úložiště - vizualizace sdílení dokumentu
Známé problémy
 • nelze smazat seznam poznámek (změny lze provádět v klasickém verzi webmailu)
 • nelze smazat a upravovat Internetové kalendáře (oprava je hotova v příští verzi; změny lze provádět v klasické verzi  webmailu)
 
 
7. dubna 2016 - upgrade
 
Novinky, úpravy a opravy
 • větší podpora klávesových zkratek (klávesy jsou v závorkách u příslušné položky menu)
 • vylepšení HTML editoru o nové formátovací prvky
 • přidána možnost vložit obrázek z lokálního počítače  do podpisu
 • zahájení psaní emailu kliknutím na adresu při zobrazení kontaktu
 • okno psaní zprávy lze přesouvat
 • náhled přílohy lze zavřít klávesou Esc
 • vytvoření filtru kliknutím na zprávu v seznamu zpráv
 • kalendář - zobrazení volného času účastníka při plánování schůzky (v rámci stejné domény)
 • zobrazení kontextového menu při kliknutí na jakoukoliv položku hlavního menu nebo submenu
 • zobrazení posledních 10 úspěšných přihlášení do webmailu
 • zobrazování odpovědi SMTP serveru při neúspěšném odeslání
 • opravy reportovaných chyb a chování
 
 
2. března 2016 - upgrade
 
Novinky, úpravy a opravy
 • přidána možnost změny vzhledu seznamu složek (zobrazení oblíbených složek a RSS kanálů)
 • volba zobrazení náhledu zprávy v seznamu zpráv přesunuta do sekce nastavení
 • oblast pro zobrazení přílohy je vždy viditelná
 • možnost přidat vCard zaslaný v příloze jako nový kontakt
 • Dropbox (vytváření složek a přesuny souborů mezi nimi)
 • úpravy chování při mazání emailových účtů a složek (přidání potvrzovacího dialogu
   
 • opravy reportovaných chyb a chování
 
19. ledna 2016 - upgrade
 
Novinky, úpravy a opravy
 • responzivní design horního menu
 • odložené doručení zprávy
 • smazání přílohy z emailu
 • možnost nastavit zobrazovaný název sdílené položky (adresář, kalendář...)
 • propojení účtu s Dropboxem
 • opravy reportovaných chyb
 
14.prosince 2015
 • částečná implementace CalDAV pro synchronizaci kalendářů (funkce je omezená jen na některé platformy, čtěte prosím příspěvky CalDAV synchronizace)
30. listopadu 2015 - upgrade

Novinky, úpravy a opravy
 • přidáno alternativní téma (světlý vzhled)
 • větší podpora klávesových zkratek
  • Esc zavře plovoucí okno psaní zprávy
  • šipky nahoru/dolů slouží k přechodu na předchozí/následující zprávy v maximalizovaném okně čtení zprávy
  • dvojklik otevírá zprávu v maximalizované okně
 • v maximalizovaném okně přidána tlačítka pro přechod na předchozí/následující zprávu
 • možnost nastavit otevírání zpráv v maximalizovaném okně jako výchozí
 • implementace administrace schránek pro účet postmaster a delegované účty
 • webové úložiště - slideshow obrázků
 • vylepšení funkce vytvoření filtru ze zprávy
 • opravy některých reportovaných chyb a požadavků

7. října 2015 - spuštění provozu