Psaní zpráv


Psaní nového emailu
Přejděte na záložku Zprávy a klikněte na tlačítko Nová zpráva.
 
Můžete také použít klávesovou zkratku [N] nebo [C] v kterémkoliv modulu (kalendář, adresář...) nebo zvolte položku z rozbalovací nabídky u tlačítka Nový... 
Psani zpravy v malem okne
- malé okno psaní zprávy je plovoucí, lze je přesunout na kterékoliv místo v rámci webmailu
- potřebujete-li okno zvětšit nebo přesunout mimo okno webmailu, použijte postup uvedený v kapitole Psaní v novém okně.
 
Potřebujete-li pro psaní více místa, maximalizujte okno kliknutím na tlačítko maximalizovat nacházející se na titulkovém pruhu okna. Maximalizované okno se používá při psaní odpovědi nebo přeposílání zprávy.
Psani zpravy v maximalizovane okne
Pokud máte nastavenu alternativní adresu odesílatele nebo používáte externí účty, můžete v poli Od vybrat adresu, kterou příjemce uvidí jako odesílatele.
 
Soubor přiložíte buď pomocí tlačítka přílohy priloha nebo přetažením souboru do okna psaní zprávy.
Pridani prilohy pretazenim
Psaní můžete vždy ukončit kliknutím na křížek v pravém horním rohu malého okna, klávesou [Esc] nebo použitím tlačítka Zrušit v maximalizovaném okně. Poté budete mít možnost uložit zprávu jako koncept.
 
 
Psaní v novém okně prohlížeče
Za běžných podmínek lze psát pouze v okně, jehož poloha je omezená na vnitřek okna webmailu (plovoucí a maximalizované).
 
Následujícím způsobem lze snadno oddělit okno psaní zprávy od okna webmailu:
- kliknutím na tlačítko zobrazte zprávu v novém okně prohlížeče,
- na panelu nástrojů zvolte příslušnou akci (odpověď, přeposlání...),
 
 
Odpověď a přeposlání zprávy
Při zobrazení zprávy se na panelu nástrojů zobrazí tlačítka pro práci se zprávou Odpoved a preposilani. Rovněž můžete kliknout na zprávu/zprávy pravým tlačítkem myši.
 
Pro přeposlání více zpráv nejprve označte příslušné zprávy v seznamu a poté zvolte Přeposlat.
 
Zobrazování hlavičky původního emailu, citování obsahu apod. v okně odpovědi (přeposílané zprávy) nastavíte v menu Další > Nastavení > Zprávy > Odpovědi (viz. také Nastavení zpráv)