Používání štítků


Štítky umožňují jednoduchým způsobem organizovat zprávy do kategorií. Nezáleží přitom, v jaké složce se email s přiřazeným štítkem nachází.

Vytvoření štítku
V hlavním levém menu klikněte v sekci Nástroje na položku Štítky (1.) .a s v seznamu štítků použijte ikonu [+] (2.) nacházející se vedle nadpisu. 
Zadejte název a vyberte barvu štítku. 
Štítek také můžete vytvořit při čtení zprávy pomocí ikony na panelu nástrojů.


Přiřazení štítku
Při čtení zprávy klikněte na panelu nástrojů na ikonu štítků a v seznamu zaškrtněte vhodný štítek (štítky). 
 
Pokud v seznamu zpráv vyberete více zpráv, lze jim títmto způsobem rovněž přiřadit štítky. Je-li v seznamu zpráv zobrazen seznam štítků, lze vybrané zprávy jednoduše přiřadit přetažením zpráv na štítek.
 

Odstranění štítku ze zprávy
Pro odstranění štítku ze všech zpráv jednoduše smažte příslušný štítek.

Při čtení zprávy klikněte na křížek nacházející se před názvem štítku

Štítek můžete rovněž odebrat odškrtnutím ze seznamu - viz. Přiřazení štítku.
 

Zobrazení zpráv podle štítků
Pro zobrazení zpráv přejděte v levém menu na štítky a ze seznamu vyberte požadovaný štítek.
 

Úpravy a mazání štítků
Pro úpravy štítku (barva, název, odstranění) použijte příslušné položky kontextové nabídky zobrazované stejným způsobem jako u složek nebo klikněte na štítek pravým tlačítkem myši.