Odpověď v nepřítomnosti


Po přihlášení do Smart webmailu zvolte v horním menu položku Nastavení
 
V hlavním levém menu zvolte v sekci Účet položku Přeposílání a odpověď v nepřítomnosti
Automaticka odpoved
 Pokud máte aktivní službu BUSINESS Mail, můžete si nastavit odlišnou odpověď v nepřítomnosti pro schránky vaší domény a pro ostatní odesílatele.


V rámci automatické odpovědi lze nastavit určitá omezení
Omezení počtu odpovědí zaslaných v určitém časovém úseku.
 • Nastavení je platné vždy pro jednoho odesílatele. Konkrétně - pokud jsou do schránky opakovaně doručovány emaily z jedné a té samé adresy, budou v našem případě za 24 hodin odeslané pouze 3 automatické odpovědi.
 
Časové omezení pro zasílání automatických odpovědí.
 • Pro zobrazení kalendáře umožňujícího výběr datumu klikněte na příslušný řádek. V kalendáři zvolte požadovaný den.
   
 

 Poznámka: Automatická odpověď se neposílá v následujících případech:
 • automatická odpověď
  Delivered-To: Autoresponder

 • notifikace
  X-Notified-by: jan@zizkovsky.cz

 • chybové hlášení
  Return-Path: <>
  mailer-daemon

 • email vyhodnocený jako spam
  X-Spam-Flag: YES
  X-Spam: YES


 • hromadný mail (hlavička obsahuje  následující pole)
  precedence: junk
  precedence: bulk
  precedence: list