Používání a správa kontaktů


Odeslání zprávy z adresáře
Označte kontakt nebo více kontaktů (1.).
 
Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Napsat zprávu (2a).
odeslat zpravu z adresare

Pokud chcete poslat email celé skupině (rozesílací seznam), použijte příslušné tlačítko (2b) bez nutnosti provést výběr kontaktů.

Otevře se okno psaní nové zprávy obsahující adresy vybraných příjemců.  Dále postupujte tak, jak jste zvyklí psát email.

 
Vytvoření události s pozvánkou
Označte kontakt nebo kontakty, které chcete pozvat na událost.

Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Vytvořit schůzku (3.). Pro akce spojené se skupinou platí stejný postup jako v předchozím případě.
 
Otevře se okno nové události s vyplněnými účastníky, kterým bude odeslána pozvánka. Dále postupujte tak, jak jste zvyklí přidávat události.


Hledání kontaktů
Pro nalezení kontaktu jednoduše zadejte hledaný řetězec do pole Hledat kontakty a stiskněte klávesu Enter (také můžete kliknout na tlačítko Vyhledat).

Pro dohledání kontaktu lze použít i filtrování podle počátečního písmena příjmení nebo zobrazení kontaktů z hvězdičkou.
filtrovani kontaktu
Pro opětovné zobrazení všech kontaktů klikněte na odkaz Vše.


Přesun a kopírování kontaktů do jiného adresáře 
Přejděte do adresáře, ze kterého chcete kontakty kopírovat (přesouvat) (1.)
 
Označte kontakty (2) a tažením myši (za současného držení levého tlačítka) přemístěte ukazatel nad adresář, do kterého chcete vybrané kontakty přesunout (3.). 

Uvolněte tlačítko myši a kontakty budou přesunuté do příslušného adresáře. Pokud budete při tažení myší držet stisknutou klávesu Ctrl, kontakty se budou kopírovat.
Místo tažení myší můžete použít i ikonuSlozky na panelu nástrojů -> rozbalí se seznam dostupných adresářů nebo pravé tlačítko myši.


Sdílení kontaktu
Právě zobrazený kontakt můžete sdílet s příjemcem ve formátu vizitky VCF dvěma způsoby.
 
Vyberte kontakt a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Sdílet  a z nabídky vyberte požadovanou akci.
Exportovat jako vCard - uložte soubor vCard.vcf na disk.
 
Poslat jako vCard - otevře se okno psaní nové zprávy obsahující v příloze soubor vCard.vcf.


Hledání kontaktů
Pro nalezení kontaktu jednoduše zadejte hledaný řetězec do pole Hledat kontakty a stiskněte klávesu Enter (také můžete kliknout na tlačítko Vyhledat).

Pro dohledání kontaktu lze použít i filtrování podle počátečního písmena příjmení nebo zobrazení kontaktů z hvězdičkou.
filtrovani kontaktu
Pro opětovné zobrazení všech kontaktů klikněte na odkaz Vše.