Chyba 502 Bad Gateway

Plesk po aktualizaci nenastartuje, a objeví se chybová stránka s textem
 
 502 Bad Gateway

Při pokusu o ruční start příkazem
 
 service sw-engine restart

se objeví chyba
 
Starting sw-engine-fpm: DATUM (XXXX): Fatal Error Unable to allocate shared memory segment of 104857600 bytes: mmap: Cannot allocate memory (12)

Jako řešeníé je třeba v souboru /usr/local/psa/admin/conf/php.ini nastavit opcache na následující hodnoty + zakomentovat řádek s zend_extension = "/usr/lib/php/modules/sw-engine/opcache.so" (pokud je v souboru)
 
opcache.enabled = 0
opcache.memory_consumption=64

; zend_extension = "/usr/lib/php/modules/sw-engine/opcache.so"
 
další start již projde. (Původní hodnota opcache.memory_consumption je 100). Před předáním serveru je toto nastavení již provedeno.