Správa kontaktů

Popis
adresar v mobilnim rezimu
K rychlému přesunu na kontakty začínající určitým písmenem použijte abecední záložky (3) nacházejících se v pravé části obrazovky.
 
 
Tapnutím na kontakt zobrazíte jeho detaily
- v režimu telefon je seznam kontaktů nahrazen vybraným kontaktem (viz. obrázek výše)
- v režimu tablet se obsah zprávy zobrazí v pravé části obrazovky, v levé zůstává seznam kontaktů.
adresar v rezimu tablet
Tapnutím na emailovou adresu kontaktu zahájíte psaní nové zprávy.
 
Nový kontakt přidáte pomocí tlačítka (2)
 
Další adresáře (dostupné v rámci služby BUSINESS Mail) zobrazíte v levém menu (1).
seznam adresaru
 
 
Přidání kontaktu
Pro přidání kontaktu jednoduše tapněte na ikonu .
Nový kontakt lze také přidat v okně zobrazené zprávy můžete tapnutím na emailovou adresu (zrušíte-li přidání kontaktu tapnutím na ikonu křížku, dojde k návratu zpět na zprávu, z jejíhož okna bylo přidání kontaktu zahájeno).
Přiřazení údajů ke kontaktu lze provádět ve dvou režimech
  • základní: umožňuje zadání osobních údajů, jedné emailové adresy a jednoho telefonního čísla
  • rozšířené: obsahuje možnost doplnit další podrobnosti jako jsou adresy, webové stránky, sociální sítě či narozeniny ….
Po zadání všech požadovaných údajů uložte kontakt pomocí ikony .


Úpravy a mazání kontaktu
Zobrazte kontakt na panelu nástrojů vyberte požadovanou akci (zleva – zavřít okno, upravit kontakt, smazat kontakt)
adresar - panel nastroju
V režimu zobrazení tablet jsou tato tlačítka dostupná v pravé části obrazovky v okně náhledu kontaktu – tlačítka (4) a (5).
 
Smazání kontaktu je třeba potvrdit v dialogovém okně zobrazovaném v dolní části obrazovky.
potvrzeni mazani