Podepisování odchozích emailů na serveru smtp.forpsi.com pomocí DKIM

Odchozí emaily, které jsou odesílány přes server smtp.forpsi.com, mohou být podepsány pomocí DKIM. DKIM podpis umožňuje ověřit, že zpráva pochází ze serveru autorizovaného pro odesílání pošty z dané domény. DKIM je zkratka pro DomainKeys Identified Mail, jde o techniku ověření původu emailu pomocí asymetrického šifrování, viz článek DomainKeys Identified Mail

Mailservery zvýhodňují emaily, které obsahují podpis DKIM, proto je výhodné podepisování odchozích zpráv pomocí DKIM používat (např. Seznam.cz vyžaduje podpis DKIM u všech hromadných emailů).
 
Pro domény, které mají nastavené naše DNS servery a které aktivně využívají smtp server smtp.forpsi.com, aktivujeme DKIM automaticky, neboť mailservery často u legitimních emailů vyžadují DKIM podpis.

Pokud pro Vaši doménu nebylo DKIM ještě aktivováno, zašlete nám autorizovanou žádost, ve které uveďte, pro který hosting chcete DKIM aktivovat.

Po aktivaci DKIM se do databáze na našem serveru uloží privátní klíč pro vaši doménu. Jestliže pro vaši doménu používáte naše DNS servery, přidáme rovnou potřebný TXT záznam k vašim DNS záznamům. Pokud používáte cizí DNS servery, zašleme vám tento TXT záznam, abyste si ho mohli přidat k vašim DNS záznamům.

Pokud nemá doména nastavený TXT záznam pro DKIM, nebudou odchozí emaily z této domény na serveru smtp.forpsi.com pomocí DKIM podepisovány.
 
Poznámka: Aktivace DKIM se týká pouze emailů odesílaných přes server smtp.forpsi.com. Podepisování emailů odesílaných z webu pomocí funkce mail() nebo přes jiný smtp server je třeba řešit jiným způsobem, např. pdepisováním DKIM přímo pomocí PHP, nebo posíláním emailů z PHP skriptu přes smtp server smtp.forpsi.com.

Poznámka: Emaily, které server smtp.forpsi.com vyhodnotí jako spam, nebudou pomocí DKIM podepsány.