Kontrola MX záznamů na mxavas.forpsi.com - chyba "Sorry, relay access denied"

Na serveru mxavas.forpsi.com pro příchozí poštu byla z bezpečnostních důvodů přidána kontrola MX záznamů domény příjemce. Pokud žádný z MX záznamů cílové domény nesměřuje na IP adresu 81.2.195.200 (mxavas.forpsi.com), je email odmítnut, i když doména na tomto serveru existuje. Odesílateli se může vrátit např. tato chyba:
 
5.0.0 smtp; 550 5.1.1 gaui1p0062iCB6t01auiH0 Sorry, relay access denied, see https://support.forpsi.com/KB/a3406

K této situaci může dojít i v případě, že převádíte svoje emailové služby k Forpsi a měníte MX záznam vaší domény. Na všech serverech trvá určitou dobu, než se začnou načítat nové DNS záznamy domény a během této doby může server mxavas.forpsi.com odmítat emaily doručované na vaši doménu na tomto serveru.

Pokud plánujete převod mailových služeb k Forpsi nebo pokud už jste se setkali s touto chybou, kontaktujte nás pomocí autorizovaného tiketu (v pracovních dnech mezi 8. a 15. hodinou), viz článek Autorizování změn. Nastavíme pro vaši doménu, aby emaily pro ni byly doručeny na mxavas.forpsi.com i během doby, než se načtou aktuální DNS záznamy této domény.

Poznámka:  Kontrola MX záznamů cílové domény se týká i přesměrovaných emailů, automatických odpovědí apod. Má-li cílová doména pro přesměrování nebo automatickou odpověď všechny MX záznamy směřující na cizí mailservery, jsou tyto zprávy doručovány podle MX záznamů domény, i když doména na serveru mxavas.forpsi.com existuje.